• Phát triển dịch vụ IOT cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  Phát triển dịch vụ IOT cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

  xây dựng ứng dụng hướng dịch vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, thử nghiệm chương trình, đánh giá các kết quả đạt được và so sánh với mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 21/02/2019 143 1

 • Đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến AODV và AnthocNet trên mạng MANET

  Đánh giá hiệu năng các giao thức định tuyến AODV và AnthocNet trên mạng MANET

  Chương 1: Tổng quan về mạng MANET. Chương 2: Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng vào định tuyến trên mạng MANET. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá hiệu năng giao thức định tuyến AODV và AnthocNet trên mạng MANET. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 07/01/2019 147 1

 • Ứng dụng mô hình hàng đợi mixed loss-delay phân tích kiến trúc nút mạng obs

  Ứng dụng mô hình hàng đợi mixed loss-delay phân tích kiến trúc nút mạng obs

  Tìm hiểu tổng quan về mạng chuyển mạch chùm quang (OBS) nói chung và bài toán giải quyết tắc nghẽn trong mạng OBS nói riêng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 07/01/2019 151 1

 • Tìm hiểu phương pháp lập luận mờ và ứng dụng để xây dựng hệ dự đoán bệnh đái tháo đường

  Tìm hiểu phương pháp lập luận mờ và ứng dụng để xây dựng hệ dự đoán bệnh đái tháo đường

  Tìm hiểu Logic mờ, phương pháp lập luận mờ và ứng dụng một số kỹ thuật tổng hợp trong hệ hỗ trợ quyết định để xây dựng hệ dự đoán bệnh đái tháo đường. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 07/01/2019 173 1

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý đào tạo tại trường trung học phổ thông

  Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý đào tạo tại trường trung học phổ thông

  Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu thời gian. Chương 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian cho quản lý đào tạo tại trường THPT. Chương 3: Xây dựng chương trình quản lý đào tạo tại trường THPT. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/01/2019 147 1

 • Tìm hiểu các giao thức định tuyến SLEACH, RLEACH và LEACH-C trên mạng WSN

  Tìm hiểu các giao thức định tuyến SLEACH, RLEACH và LEACH-C trên mạng WSN

  Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây (WSN): Chương này nêu lên cấu trúc mạng WSN, nguyên lý hoạt động của mạng cảm biến, phân loại giao thức định tuyến và năng lượng tiêu thụ của các giao thức định tuyến trên mạng WSN. Chương 2: Đánh giá hiệu năng của các giao thức SLEACH, RLEACH và LEACH-C. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá: Đánh giá hoạt...

   10 p husc 07/01/2019 176 1

 • Xây dựng hệ thống thông tin Di tích Thành cổ Quảng Trị dựa vào công nghệ 3D trên nền GIS

  Xây dựng hệ thống thông tin Di tích Thành cổ Quảng Trị dựa vào công nghệ 3D trên nền GIS

  Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần của hệ thống, các hệ thống thông tin thông dụng và các kỹ thuật về thiết kế hệ thống. Chương 2: Trình bày về cơ sở lý thuyết GIS bao gồm: Tổng quan, thành phần, vai trò của dữ liệu và các lĩnh vực ứng dụng của GIS; tổng quan về 3D, việc áp dụng trên thế giới, Việt...

   14 p husc 07/01/2019 153 1

 • Ứng dụng lập luận mờ trong dự đoán kết quả sát hạch quốc gia của học viên lái xe

  Ứng dụng lập luận mờ trong dự đoán kết quả sát hạch quốc gia của học viên lái xe

  Nghiên cứu lập luận mờ và ứng dụng xây dựng hệ thống dự báo khả năng thành công trong sát hạch lái xe của học viên trên cơ sở đó khuyến cáo học viên cần bồi dƣỡng thêm các kỹ năng để đảm bảo kỳ sát hạch thành công. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 07/01/2019 128 1

 • Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến trong mạng SDN

  Tìm hiểu kỹ thuật định tuyến trong mạng SDN

  Chương 1: Tổng quan về mạng SDN. Chương 2: Giao thức OpenFlow và kỹ thuật định tuyến trên SDN. Chương 3: Mô phỏng mô hình mạng SDN. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 07/01/2019 384 1

 • Tìm hiểu hệ thống phân tán và ứng dụng trong quản lý công văn

  Tìm hiểu hệ thống phân tán và ứng dụng trong quản lý công văn

  Nghiên cứu về xác thực thông tin công văn bằng chữ ký số, hệ thống phân tán, cơ sở dữ liệu phân tán và những ứng dụng của hệ thống phân tán từ đó xây dựng ứng dụng quản lý công văn trong môi trường phân tán. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 07/01/2019 134 1

 • Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

  Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

  Chương 1: Trình bày một cách tổng quan các kiến thức cơ bản về tập mờ. Chương 2: Giới thiệu tổng quan về phân cụm, một số kỹ thuật phân cụm dữ liệu phổ biến, thuật toán phân cụm mờ FCM và một vài thuật toán cải tiến của FCM. Chương 3: Mô phỏng một số thuật toán phân cụm dữ liệu trên hai bộ dữ liệu viêm gan và động kinh nguồn từ UCI....

   12 p husc 07/01/2019 167 1

 • Tìm hiểu chương trình logic ưu tiên và ứng dụng đối với việc lập luận

  Tìm hiểu chương trình logic ưu tiên và ứng dụng đối với việc lập luận

  Chương 1: trình bày các khái niệm cơ sở, cú pháp, các cách tiếp cận ngữ nghĩa của chương trình logic. Chương 2: Tìm hiểu về chƣơng trình logic ƣu tiên - là sự mở rộng của chương trình logic bằng cách thêm vào các ưu tiên. Chương 3: Trình bày việc áp dụng chương trình logic ưu tiên để lập luận. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   9 p husc 07/01/2019 118 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số