• Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1947 - 1954)

  Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ( 1947 - 1954)

  Chương 1: Quá trình ra đời Chiến khu Ba Lòng ở Quảng Trị. Chương 2: Tổ chức, hoạt động Chiến khu Ba Lòng. Chương 3: Đặc điểm, vai trò và bài học kinh nghiệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 21/02/2019 46 0

 • Huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965-1975”

  Huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965-1975”

  Tái hiện một cách có hệ thống, toàn diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân huyện Hải Lăng trong giai đoạn 1965-1975; về những đóng góp to lớn của quân và dân Hải Lăng trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 08/01/2019 45 0

 • Cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Hòa (1791-1856)

  Cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Văn Hòa (1791-1856)

  Làm rõ chân dung, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Đặng Văn Hòa - một nhà Nho, một quan đại thần của nhà Nguyễn giai đoạn độc lập tự chủ (1802-1884) trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, từ đó hiểu hơn công lao của một danh nhân Thừa Thiên Huế đối với sự phát triển của đất nước,cũng như về một giai đoạn lịch sử...

   13 p husc 08/01/2019 45 0

 • Chiến khu Ba Lòng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954)

  Chiến khu Ba Lòng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954)

  Nghiên cứu chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947- 1954) nhằm phản ánh quá trình ra đời, tổ chức hoạt động và vai trò của chiến khu Ba Lòng. Đồng thời khẳng định những giá trị to lớn của Chiến khu Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1947-1954). Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   11 p husc 08/01/2019 48 0

 • Tính chất triết lý và đặc điểm nghệ thuật trong kiến trúc lăng Minh Mạng

  Tính chất triết lý và đặc điểm nghệ thuật trong kiến trúc lăng Minh Mạng

  Chương 1: Vài nét về triều Nguyễn và nghệ thuật kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Chương 2: Vài nét về vua Minh Mạng và quá trình xây dựng Hiếu Lăng. Chương 3: Tính chất triết lý trong kiến trúc lăng Minh Mạng. Chương 4: Đặc điểm nghệ thuật trong kiến trúc lăng Minh Mạng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   12 p husc 08/01/2019 45 0

 • Chiến khu Hòa Mỹ và chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947- 1954)

  Chiến khu Hòa Mỹ và chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947- 1954)

  Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa (Thừa Thiên Huế) trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954). Chương 2: Hoạt động của chiến khu Hòa Mỹ, chiến khu Dương Hòa trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1947 – 1954). Chương 3: Đặc điểm, vai trò và kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động của chiến khu...

   16 p husc 08/01/2019 46 0

 • Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

  Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

  Chương 1: Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, truyền thống yêu nước và cách mạng của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế trước 1945. Chương 2: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Vinh Hà, Vinh Thái, Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (1945 -1954). Chương 3: Đặc điểm, vai trò và bài...

   15 p husc 08/01/2019 45 0

 • Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thành (1758-1817)

  Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thành (1758-1817)

  Chương 1: Quê hương và gia thế của Nguyễn Văn Thành. Chương 2: Bước đường làm quan của Nguyễn Văn Thành (1773-1817). Chương 3: Những đóng góp của Nguyễn Văn Thành và cái chết của ông. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 08/01/2019 43 0

 • Tìm hiểu hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế thời đổi mới (1986 - 2015)

  Tìm hiểu hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế thời đổi mới (1986 - 2015)

  Tìm hiểu các Hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập sau đổi mới và những điểm khác biệt với Hợp tác xã nông nghiệp trước đây. Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế trong quá trình thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

   13 p husc 24/10/2018 55 0

 • Kinh tế thương nghiệp Thanh Hà - Bao Vinh thế kỷ XVII - XIX

  Kinh tế thương nghiệp Thanh Hà - Bao Vinh thế kỷ XVII - XIX

  Nghiên cứu về quá trình hình thành, suy tàn và hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh tế thương nghiệp nói riêng tại phố cảng Thanh Hà - Bao Vinh dưới thời các chúa Nguyễn, thời Tây Sơn và thời các vua Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 24/10/2018 45 0

 • Tổ chức phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn

  Tổ chức phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Dinh Quảng Nam thời Chúa Nguyễn

  Sưu tập và hệ thống tư liệu về công tác tổ chức phòng thủ ở Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Nghiên cứu các hoạt động bảo vệ vùng biển (bao gồm cả cửa biển, mặt biển và hải đảo) thuộc quyền quản lý của Dinh Quảng Nam thời chúa Nguyễn. Đánh giá những thành công và hạn chế của chính quyền chúa Nguyễn...

   17 p husc 24/10/2018 59 0

 • Tìm hiểu các bảo tàng ở Huế

  Tìm hiểu các bảo tàng ở Huế

  Tìm hiểu sự ra đời, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các bảo tàng ở Huế; Vai trò của các bảo tàng trong đời sống xã hội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao các hoạt động của hệ thống Bảo tàng ở Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   11 p husc 24/10/2018 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số