• Di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế

  Di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế

  Trình bày có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phân tích, đánh giá các giá trị di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mảnh đất Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, phương án để bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay....

   4 p husc 27/03/2015 87 1

 • Biến đổi văn hóa truyền thống ở làng Thủy Tú, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

  Biến đổi văn hóa truyền thống ở làng Thủy Tú, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay

  Nghiên cứu văn hóa truyền thống và sự biến đổi văn hóa ở làng Thủy Tú, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay dựa trên sự so sánh đối chiếu giữa văn hóa hiện tại với văn hóa truyền thống trước đó. Phân tích và chỉ ra những mặt tích cực và những điểm hạn chế của sự thay đổi văn hóa ở làng Thủy...

   4 p husc 27/03/2015 71 1

 • Nghi lễ vòng đời của người Sán Dìu ở Quảng Ninh

  Nghi lễ vòng đời của người Sán Dìu ở Quảng Ninh

  Nghiên cứu tổng quan về người Sán Dìu và các lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Nghi lễ vòng đời truyền thống của người Sán Dìu ở tỉnh Quảng Ninh; Nghi lễ vòng đời truyền thống của người Sán Dìu ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay; Định hướng và những giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Sán Dìu qua nghi lễ vòng...

   9 p husc 27/03/2015 87 1

 • Mối quan hệ giữa hệ thống tổ chức hành chính và tổ chức tự quản trong quản lý xã hội cơ sở ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

  Mối quan hệ giữa hệ thống tổ chức hành chính và tổ chức tự quản trong quản lý xã hội cơ sở ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

  Nghiên cứu tổng quan về hệ thống tổ chức hành chính và tổ chức tự quản trong quản lý xã hội cơ sở ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Quá trình thực hiện vai trò quản lý xã hôi của hệ thống tổ chức hành chính cơ sở và tổ chức tự quản ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; Những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý xã hội cơ sở của...

   9 p husc 27/03/2015 68 1

 • Biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình (1986 - 2010)

  Biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình (1986 - 2010)

  Nghiên cứu quá trình đô thị ở thị trấn ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình và một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề đô thị hóa; Nêu những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn ba Đồn trong xu hướng đô thị hóa hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   3 p husc 27/03/2015 82 5

 • Biến động dân cư trong quá trình đô thị hóa ở Hội An

  Biến động dân cư trong quá trình đô thị hóa ở Hội An

  Nghiên cứu cộng đồng dân cư ở Hội An từ thời kỳ tiền - sơ sử cho đến nay với sự biến động (tăng, giảm) qua từng thời kỳ, tác động đến tiến trình đô thị hóa từ khi hình thành Đô thị thương cảng Faifo - Hội An thời kỳ của cư dân Đại Việt (thế kỷ XV) đến nay với vai trò thành phố trung tâm thuộc tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở này, đánh...

   13 p husc 27/03/2015 70 1

 • Phân công lao động theo giới trong gia đình làng biển Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Phân công lao động theo giới trong gia đình làng biển Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Tổng quan về Phân công lao động theo giới trong gia đình làng biển Thai Dương Hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghiên cứu vấn đề phân công lao động theo giới trong gia đình ở làng biển Thai Dương Hạ; Định hướng và giải pháp cho vấn đề bình đẳng giới trong gia đình ở địa bàn nghiên cứu. Ghi...

   14 p husc 27/03/2015 81 1

 • Văn hóa Thiên Chúa giáo ở Thành Phố Huế

  Văn hóa Thiên Chúa giáo ở Thành Phố Huế

  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển Thiên chúa giáo ở Thành phố Huế; Một số vấn đề về văn hóa Thiên chúa giáo ở Thành phố Huế; Văn hóa Thiên chúa Giáo và những vấn đề đặt ra hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 26/03/2015 67 1

 • Hoa văn trên trang phục truyền thống của người Ê Đê ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

  Hoa văn trên trang phục truyền thống của người Ê Đê ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

  Nghiên cứu, cung cấp một cách đầy đủ, có hệ thống các tư liệu về hoa văn trên trang phục truyền thống của người Ê Đê trong địa bàn một huyện Buôn Đôn nhăm làm nổi bật nét đặc thù văn hóa Ê Đê, từ đó hướng tới xác định giá trị đặc sắc của vốn hoa văn ấy; Đề xuất giải pháp cho vấn đề bảo tồn,...

   10 p husc 26/03/2015 67 1

 • Văn hóa phi vật thể của người Cơtu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

  Văn hóa phi vật thể của người Cơtu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu đặc trưng văn hóa phi vật thể của người Cơtu huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế và xu thế của sự biến đổi văn hóa và văn hóa phi vật thể của Cơtu trong quá trình giao lưu và hội nhập văn hóa. Phân tích và chỉ ra những mặt tích cực và những điểm hạn chế của sự thay đổi về văn hóa phi vật thể....

   10 p husc 26/03/2015 66 1

 • Phong tục tập quán của cư dân làng Thai Dương Hạ (Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

  Phong tục tập quán của cư dân làng Thai Dương Hạ (Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

  Tìm hiểu và nghiên cứu về phong tục, tập quán liên quan đến chu kỳ vòng đời người (sinh đẻ, cưới hỏi, tang ma), tập tục liên quan đến nghề nghiệp (kiêng kỵ trong nghề ngư, kinh nghiệp trong khai thác, đánh bắt,...), và đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của cư dân ven biển Thai Dương Hạ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   3 p husc 26/03/2015 71 1

 • Văn hóa ẩm thực phật giáo ở Huế

  Văn hóa ẩm thực phật giáo ở Huế

  Tìm hiểu, cung cấp có hệ thống về văn hóa ẩm thực Phật giáo ở Huế từ chốn chùa chiền đến ăn chay dân gian. Nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa ẩm thực Phật Giáo ở Huế trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tích cực mà ẩm thực Phật giáo Huế mang...

   3 p husc 26/03/2015 60 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số