• Luận văn thạc sĩ Lịch sử: Hệ thống công trình quân sự trên đất Quảng Bình thế kỷ XVII - XVIII

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử: Hệ thống công trình quân sự trên đất Quảng Bình thế kỷ XVII - XVIII

  Tìm hiểu quá trình xây dựng và bố trí chiến lược hệ thống công trình quân sự của quân đội vua Lê - chúa Trịnh và chúa Nguyễn trên đất Quảng Bình. Phân tích, đánh giá vai trò của hệ thống công trình quân sự của quân đội chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Chỉ ra nguyên nhân thất bại của quân đội trong cuộc nội chiến...

   12 p husc 15/01/2015 59 1

 • Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Nghiên cứu vấn đề kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, ngoại giao), xã hội (tổ chức chính quyền, đời sống dân cư, giáo dục - thi cử, văn hóa - tín ngưỡng) ở vùng Thuận Quảng (từ Quảng Bình cho đến Phú Yên) từ năm 1558 đến 1635 - bắt đầu từ thời chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Nguyên....

   3 p husc 14/01/2015 34 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số