• Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 3 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 3: Phép tính tích phân" trình bày nguyên hàm của một hàm số, tích phân bất định, tính chất, các công thức cơ bản, các phương pháp tính tích phân bất định; tích phân bất định của hàm hữu tỉ, hàm lượng giác, hàm vô tỉ; phân xác định, tính chất, mối liên hệ với nguyên hàm, các phương pháp tính tích phân xác định,...

   45 p husc 28/02/2021 38 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 2 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 2: Đạo hàm - vi phân" với các nội dung về đạo hàm, đạo hàm cấp cao, bảng đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản, các phép toán về đạo hàm, đạo hàm hàm hợp; vi phân, vi phân cấp cao, các phép toán về vi phân, vi phân hàm hợp; công thức taylo, quy tắc L’Hospitan; ứng dụng tính giới hạn và khảo sát hàm số.

   43 p husc 28/02/2021 42 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 1 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 1: Hàm số - giới hạn - liên tục" được biên soạn giúp người học nắm được kiến thức về hàm số một biến số; dãy số; giới hạn; sự liên tục của hàm số.

   41 p husc 28/02/2021 38 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 4 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 4: Hàm nhiều biến" trình bày khái niệm hàm số nhiều biến số, giới hạn và sự liên tục của hàm số nhiều biến số; đạo hàm riêng, vi phân riêng, vi phân toàn phần; cực trị của hàm số - cực trị có điều kiện.

   40 p husc 28/02/2021 38 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Bài 5 - Nguyễn Hải Sơn

  "Bài giảng Toán cao cấp - Bài 5: Phương trình vi phân" cung cấp khái niệm phương trình vi phân (ptvp), cấp của phương trình, nghiệm của phương trình; các khái niệm nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, tích phân tổng quát, tích phân riêng, bài toán cauchy của ptvp cấp 1 và cấp 2; cách giải một số phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2.

   29 p husc 28/02/2021 43 0

 • Sự cân bằng tiệm cận của các phương trình vi - tích phân trong không gian Banach

  Sự cân bằng tiệm cận của các phương trình vi - tích phân trong không gian Banach

  Bài viết tập trung nghiên cứu sự cân bằng tiệm cận của một số lớp phương trình vi - tích phân trong không gian Banach, thỏa mãn một số điều kiện thích hợp.

   10 p husc 31/10/2019 155 1

 • Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng

  Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng

  Bài viết “Phương pháp dùng trọng số và một số ứng dụng” là một nghiên cứu trong lĩnh vực phương pháp giải toán. Ý tưởng xuất phát một khái niệm toán học quen thuộc “tâm tỉ cự” tương đồng với momen lực trong vật lý.

   11 p husc 31/10/2019 121 1

 • Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Tính điều khiển được xấp xỉ đối với hệ tuyến tính tổng quát mô tả bởi bài toán tử khả nghịch phải

  Hệ được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu bất kì trạng thái này có thể điều khiển tới lân cận của trạng thái khác bởi điều khiển chấp nhận được. Các điều kiện cần và đủ để hệ tuyến tính tổng quát (GLS)0 điều khiển được xấp xỉ đã được chứng minh.

   13 p husc 31/10/2019 118 1

 • Khái niệm và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông

  Khái niệm và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học trong dạy học toán ở trường phổ thông

  Bài viết trình bày khái niệm năng lực trực giác toán học và một số đặc trưng của năng lực trực giác toán học qua dạy học toán, từ đó chúng tôi đề xuất một số ý tưởng cho việc tổ chức hoạt động có thể phát huy những đặc trưng đó trong quá trình dạy học môn toán ở trường phổ thông.

   6 p husc 31/10/2019 119 1

 • Vận dụng tri thức hàm để giải quyết bài toán cực trị hình học và bài toán có nội dung thực tế trong chương trình toán phổ thông

  Vận dụng tri thức hàm để giải quyết bài toán cực trị hình học và bài toán có nội dung thực tế trong chương trình toán phổ thông

  Bài viết trình bày việc vận dụng tri thức hàm (TTH) để tiếp cận và giải quyết bài toán cực trị trong hình học và bài toán có nội dung thực tế. Chúng tôi phân tích kỹ con đường đi đến việc vận dụng TTH vào giải toán, đồng thời cũng cho thấy ưu điểm nổi trội của việc sử dụng TTH để đánh giá so sánh với dùng BĐT. Các kiến thức hàm mà...

   8 p husc 31/10/2019 131 1

 • Xây dựng quy tắc tính diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình hình học ở tiểu học

  Xây dựng quy tắc tính diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của một số hình hình học ở tiểu học

  Bài viết đề cập đến việc giảng dạy như thế nào để có thể phát huy tính tích cực, tính tự giác của học sinh trong việc xây dựng công thức tính diện tích, thể tích của các hình hình học.

   8 p husc 31/10/2019 104 1

 • Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Truy vấn hướng đối tượng dựa trên đồ thị chữ ký nhị phân

  Bài viết xây dựng một mô hình cấu trúc đồ thị để tổ chức lưu trữ chữ ký của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng, trong đó các đối tượng được mã hóa và xây dựng dưới dạng một đồ thị chữ ký, từ đó xây dựng thuật toán để xử lý truy vấn trên đồ thị chữ ký và đề xuất mô hình ứng dụng.

   8 p husc 31/10/2019 120 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số