• Đẩy nhân sự phát triển nền công nghiệp hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

  Đẩy nhân sự phát triển nền công nghiệp hàng hóa ở Việt Nam hiện nay

  Nghiên cứu vai trò, điều kiện, xu hướng của việc phát triển nên nông nghiệp hàng hóa hiện nay ở nước ta; phân tích kinh nghiệm các nước trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt; phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hàng hóa ở nước ta và những vấn đề cấp...

   8 p husc 08/05/2015 78 1

 • Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó

  Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó

  Nghiên cứu vai trò của nguồn lao động trong phát triển kinh tế - xã hội và tính quy luật của việc sử dụng hợp lý nguồn lao động ở nông thôn hiện nay; Tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng nguồn lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và nêu được kinh nghiệm của một số nước về sử dụng nguồn lao động ở nông thôn. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   7 p husc 08/05/2015 77 1

 • Tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử sự hiện diện ở Việt Nam

  Tiếp cận chủ nghĩa hiện sinh: lịch sử sự hiện diện ở Việt Nam

  Nghiên cứu sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa hiện sinh; triết học của chủ nghĩa hiện sinh; sự xuất hiện của chủ nghĩa hiện sinh ở Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 08/05/2015 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số