• Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Chế tạo máy rửa siêu âm công suất trên cơ sở biến tử gốm áp điện hệ PZT pha tạp

  Gồm: 1. Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT pha tạp; 2. Chế tạo máy rửa siêu âm; 3. Chế tạo biến tử siêu âm cho máy thăm dò tim thai nhi HP - 50 XM; 4. Chế tạo máy phun khí dung và máy siêu âm xử lý mẫu sử dụng gốm áp điện cứng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 19/02/2016 268 1

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865-1914)

  Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865-1914)

  Tìm hiểu, hệ thống hóa chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865 - 1914); phân tích, đánh giá cơ sở, mục tiêu, biện pháp thực hiện và hệ quả của chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 01/12/2015 266 2

 • Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Nghiên cứu các tính chất quang phổ của vật liệu lân quang SrAl2O4 pha tạp nguyên tố đất hiếm

  Xác định công nghệ chế tạo vật liệu SrAl2O4: Eu2+, Dy3+; khảo sát cấu trúc của vật liệu đã chế tạo; thiết kế, lắp đặt các phép đo quang PL và nhiệt phát quang; khảo sát các đặc trưng quang phổ: nhiệt phát quang, quang phát quang và tắt dần phát quang. Xác định các thông số động học TL của các vật liệu này. Tìm hiểu cơ chế phát lân quang vật...

   4 p husc 19/02/2016 265 1

 • Nghiên cứu tách chiết hoạt chất chữa kiết lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu tách chiết hoạt chất chữa kiết lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu về phương pháp chiết, tách alkaloid trong lá mơ tam thể ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 25/11/2015 255 3

 • Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học nghệ thuật - từ góc nhìn mỹ học tính dục

  Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học nghệ thuật - từ góc nhìn mỹ học tính dục

  Gồm 3 chương: 1. Tính dục - từ một phạm trù bản năng đến phạm trù thẩm mỹ; 2. Mỹ học tính dục nữ - từ cội nguồn văn hóa nguyên thủy đến thời hậu hiện đại; 3. Văn học nghệ thuật từ cảm hứng sáng tạo của mỹ học tính dục nữ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 03/12/2015 253 2

 • Yếu tố hậu hiện đại trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

  Yếu tố hậu hiện đại trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

  Gồm 3 chương: 1. Cốt truyện cực hạn và nhân vật mờ hóa trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo; 2. Yếu tố phân mảnh trong ghệ sĩ hình thể của Don DeLillo; 3. Kiến trúc văn bản trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 03/12/2015 253 1

 • Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Khái quát cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 và ý nghĩa của nó; bài học kinh nghiệm ; đánh giá và những suy nghĩ về sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   8 p husc 18/11/2015 248 1

 • Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Khảo sát sự ảnh hưởng của thông số buồng cộng hưởng; nồng độ các chất màu có phổ trong vùng tử ngoại, nhìn thấy và hồng ngoại gần lên phổ laser tích phân trong phát xạ laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ chất màu lên phổ laser tích phân; Nghiên cứu...

   8 p husc 19/02/2016 236 2

 • Văn học một số tỉnh miền Trung sau năm 1975

  Văn học một số tỉnh miền Trung sau năm 1975

  Gồm 4 chương: 1. Một vùng đất, một vùng văn; 2. Thơ Bình Trị Thiên sau năm 1975; 3. Văn xuôi Bình Trị Thiên sau năm 1975; 4. Văn học của một thời kỳ mới. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 22/01/2016 236 1

 • Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Các hình thức liên kết trong kết cấu gỗ của nhà rường Huế

  Giới thiệu một vài hình thức mộng liên kết chính của cấu kiện gỗ trong nhà rường dưới góc độ kỹ thuật, Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 16/12/2015 233 1

 • Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nhân giống in vitro bảo tồn nguồn gen cây cà gai leo. Hoàn chỉnh quy trình sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cây mô thực vật. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 25/01/2016 228 4

 • Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2008)

  Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2008)

  Đề tài nhằm mục đích làm rõ chiến lược đối ngoại trong hai thập niên đầu sau chiến tranh lạnh của Nga và Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương và tác động của nó đối với khu vực nói chung và các quốc gia ở khu vực nói riêng. Đề tài rút ra những điểm giống và khác nhau mang tính đặc trưng trong chính sách đối ngoại của hai cường quốc này....

   13 p husc 01/12/2015 227 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số