• Từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)

  Từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)

  Hệ thống phân loại, miêu tả cấu tạo và ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh; So sánh các bình diện để giải quyết được nét tương đồng và những dị biệt về (cấu tạo ngữ nghĩa, ngữ pháp...); Nghiên cứu đặc trưng văn hóa qua hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh - tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   11 p husc 31/03/2015 4754 7

 • Mối quan hệ giữa triết học duy vật và khoa học tự nhiên

  Mối quan hệ giữa triết học duy vật và khoa học tự nhiên

  Dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ, tác động qua lại giữa triết học và khoa học tự nhiên để xem xét, nghiên cứu một số vấn đề trong mối quan hệ triết học duy vật - khoa học tự nhiên - làm rõ tính tất yếu của mối quan hệ, các đặc điểm của mối quan hệ. Làm rõ những đòi hỏi mà Lênin nêu lên đối với mối quan hệ...

   9 p husc 04/05/2015 3854 7

 • Đối chiếu thành ngữ chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu thành ngữ chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt

  Tác giả đã tìm ra đặc điểm với nhiều phương diện như văn hoá, ngữ nghĩa, kết cấu, tu từ, nguồn gốc, khái niệm của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Trung và tiếng Việt. Tìm ra phương thức cấu tạo và nghĩa biểu trưng của thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật, từ đó thấy được sự khác biết về văn hoá của hai dân tộc Trung -...

   12 p husc 03/04/2015 3371 5

 • Nghiên cứu tách chiết và định lượng hoạt chất polysaccharide và Triterpenoid trong nấm Linh chi Ganoderma Lucidum

  Nghiên cứu tách chiết và định lượng hoạt chất polysaccharide và Triterpenoid trong nấm Linh chi Ganoderma Lucidum

  Nghiên cứu, xác định độ ẩm của mẫu nấm linh chi (nguyên liệu); Khảo sát điều kiện chiết xuất hoạt chất PS.; Xây dựng quy trình định lượng polysaccharide; Xây dựng quy trình định lượng triterpenoid; Áp dụng để định lượng hoạt chất polysaccharide và triterpeniod trong một số nấm Linh chi. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   13 p husc 17/06/2015 1953 7

 • Hiện trạng và giải pháp quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên.

  Hiện trạng và giải pháp quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên.

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất các nhóm giải pháp khả thi nhằm quản lý khai thác, nuôi trồng thủy sản tại đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 28/09/2016 1701 4

 • Đối chiếu thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Đối chiếu thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối sánh đặc điểm ngôn ngữ trong thành ngữ về chúc tụng của người Hán và người Việt; Hệ thống thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt; Đi sâu nghiên cứu đối sánh thành ngữ chúc tụng trong tiếng Hán và tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   12 p husc 14/04/2015 1188 6

 • Nghiên cứu chiết xuất một số hoạt chất saponin từ rau má (Centella asiatica(L.) Urb.- Apiaceae)

  Nghiên cứu chiết xuất một số hoạt chất saponin từ rau má (Centella asiatica(L.) Urb.- Apiaceae)

  Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học trong rau má, xác định nhóm chất hữu cơ saponin, flavonoid, alcaloid, coumarin và acid hữu cơ. Phân lập được 2 hợp chất tinh khiết ký hiệu H2, CA1. Định lượng asiaticosid bằng High performance liquid chromatography. Nghiên cứu một số điều kiện tối ưu hóa quy trình chiết xuất hoạt chất. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   6 p husc 17/06/2015 1187 5

 • Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Ứng dụng mô hình Aermod mô phỏng và dự báo ô nhiễm không khí do các nguồn thải từ công ty xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Aermod để đánh giá các yếu tố địa hình, hình ảnh ảnh hưởng từ sự phát thải của công ty Xi măng Bỉm Sơn nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường khu vực xung quanh công ty. Phân tích một cách có khoa học những tác động tích cực và tiêu cực tới môi trường do hoạt động của công ty Xi măng Bỉm...

   11 p husc 28/05/2015 1050 22

 • Đối chiếu cụm danh từ và cụm động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu cụm danh từ và cụm động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt

  Dựa trên cơ sở lý luận, tiến hành đối chiếu cụm danh từ và động từ trong các văn bản điều dưỡng tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu, đối chiếu cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt; Tìm những điểm tương đồng và dị biệt, những đặc điểm ngữ nghĩa của các cụm danh từ, động từ trong điều dưỡng tiếng Anh và Tiếng Việt để guips...

   9 p husc 31/03/2015 893 1

 • Đối chiếu câu ghép chính phụ trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu câu ghép chính phụ trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Luận văn nghiên cứu câu ghép chính phụ trong tiếng Anh và tiếng Việt qua một số thể loại ngôn bản; đối chiếu câu ghép chính phụ trong tiếng anh và tiếng việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 31/03/2015 850 1

 • Khủng hoảng vật lý cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nhìn từ góc độ triết học

  Khủng hoảng vật lý cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, nhìn từ góc độ triết học

  Chương 1: thực chất khủng hoảng vật lý cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX; Chương 2: ý nghĩa triết học rút ra từ khủng hoảng vật lý cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 25/10/2018 817 1

 • Phạm trù nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay.

  Phạm trù nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay.

  Làm rõ nội dung cơ bản của nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" để phân tích thực trạng đời sống đạo đức của sinh viên Đại học Vinh hiện nay. Đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm kế thừa những giá trị tư tưởng của nho giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 12/04/2016 796 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số