• Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Đề tài đi sâu vào ba vấn đề: Nguyễn Du - Truyện Kiều và vấn đề ước lệ tượng trưng; Cách miêu tả nhân vật bằng bút pháp ước lệ tượng trưng; Bút pháp ước lệ tượng trưng trong cách miêu tả không gian và thời gian. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 1421 1

 • Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Bằng phương pháp tổng hợp gián tiếp thông qua dẫn xuất clorua acid, đã tổng hợp được 3 dẫn xuất amid vòng thơm của acid salicylic: 5-sulfo-N-phenyl salicylamid; N-phenyl salicylamid; N-(4'-nitro phenyl) salicylamid. Các amid tổng hợp đã được tinh chế, đo nhiệt độ nóng chảy, triển khai sắc ký bản mỏng, ghi phổ IR, NMR, MS. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   4 p husc 29/10/2015 1271 1

 • Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Gồm 2 chương: 1. Những vấn đề chung về truyền hình; 2. Những đặc trưng cơ bản của truyền hình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 04/11/2015 996 2

 • Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Tinh dầu ổi (psidium guyjava) Thừa Thiên Huế được chiết bàng phwuong pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hàm lượng 0,62% (ổi Bom), 0,76% (ổi Xá lị). Bằng phương pháp GC-MS đã xác định được thành phần hóa học của tinh dầu ổi Bom gồm 62 cấu tử đa số là các sesquiterpen và dẫn xuất chứa oxy của chúng trong đó thành phần hóa học chính của tinh dầu...

   4 p husc 27/10/2015 858 4

 • Phong cách thơ Xuân Quỳnh

  Phong cách thơ Xuân Quỳnh

  Gồm 4 phần: 1. Tuyển chọn tác phẩm thơ và văn xuôi của Xuân Quỳnh; 2. Ảnh, bút tích; 3. Hồi ức kỷ niệm: những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp, người thân dành cho nhà thơ Xuân Quỳnh; 4. Bản sắc và sáng tạo: những bài viết, bài phê bình, cảm nhận thơ Xuân Quỳnh nhìn từ nhiều phương diện, đặc biệt về nội dung tư tưởng, tình cảm và phong...

   4 p husc 26/10/2015 833 3

 • Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Thống kê phân loại những tư liệu là những câu thơ thể hiện bút pháp ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 02/12/2015 821 1

 • Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Bao gồm: 1. Giới thiệu; 2. Không gian vũ trụ; 3. Thời gian tuần hoàn; 4. Kết luận. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 01/12/2015 811 2

 • Nghiên cứu chiết tổng Alkaloid và flavonoid từ lá sen (folium nelumbi) ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu chiết tổng Alkaloid và flavonoid từ lá sen (folium nelumbi) ở Thừa Thiên Huế

  Tách alkaloid toàn phần trong lá sen bằng phương pháp chiết Soxhlet và phương pháp ngâm, so sánh hàm lượng alkaloid chiết được từ hai phương pháp trên; tách flavonoid toàn phần trong lá sen bằng phương pháp đun hồi lưu cách thủy; phân tích định tính alkaloid và flavonoid bằng các phản ứng hóa học và bằng sắc ký lớp mỏng (SKLM); khảo sát hoạt tính chống oxy...

   5 p husc 27/10/2015 713 4

 • Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Nhận xét về thực trạng và kiến giải bước đầu nguyên nhân tệ nạn mại dâm, ma túy ở thành phố Huế; các giải pháp cho vấn đề tệ nạn xã hội ở Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 19/11/2015 703 1

 • Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Gồm 3 chương: 1. Kinh thi và người phụ nữ; 2. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp cổ điển; 3. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 700 6

 • Từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc"

  Từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc"

  Giới thiệu về tác giả và tác phẩm; thống kê từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc" (lập bảng thống kê theo thứ tự xuất hiện của từ Hán Việt); Hiệu quả sử dụng tù Hán Việt trong tác phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 658 2

 • Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nội dung chính gồm 3 chương: 1. Tổng quan: về nấm Linh chi, về triterpenoid của nấm Linh chi; 2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả: xác định tên loài và độ ẩm của mẫu nguyên liệu; định tính TP trong mẫu; lựa chọn phương pháp và điều kiện cjieets xuất TP; xác định hàm lượng TP bằng phương pháp khối lượng; xây dựng qui trình định lượng...

   4 p husc 29/10/2015 582 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số