• Hình tượng nghệ thuật trong thơ Nôm Đường luật

  Hình tượng nghệ thuật trong thơ Nôm Đường luật

  Sưu tầm, thống kê tư liệu về thơ Nôm Đường luật từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Nghiên cứu, phân tích, đối chiếu so sánh chỉ ra những hình tượng nghệ thuật chủ yếu trong tiến trình vận động như hình tượng nhân vật, hình tượng không gian và thời gian. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440...

   11 p husc 22/01/2016 204 2

 • Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Nghiên cứu thành phần loài của một số bộ côn trùng ở nước vùng ven vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Danh mục thành phần các loài côn trùng, cấu trúc thành phần loài côn trùng ở nước ở vườn quốc gia Bạch Mã. Một số họ côn trùng chiếm ưu thê, tính đa dạng sinh thái và dinh dưỡng. Chỉ số đa dạng và chất lượng nước. Mối quan hệ thành phần các loài côn trùng ở nước vùng Bạch mã với các thủy vực khu hệ khác. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   7 p husc 21/04/2015 204 25

 • Phương pháp đo nhanh và hệ thống đo tự động các tham số nhiệt trong nghiên cứu vật liệu

  Phương pháp đo nhanh và hệ thống đo tự động các tham số nhiệt trong nghiên cứu vật liệu

  Phát triển nguyên lý của phương pháp đo nhanh các tham số nhiệt của vật liệu dựa trên các kết quả nghiên cứu của Gustafsson theo phương pháp TPS. Thiết kế hệ thống tự động đo các tham số này trên cơ sở ghép nối thiết bị đo với máy tính. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 19/02/2016 203 1

 • Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Nghiên cứu xây dựng hệ đo huỳnh quang dùng phân tích một số chất màu hữu cơ bằng phương pháp quang phổ

  Lắp ráp một thiết bị đo phổ huỳnh quang các chất màu đơn giản nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một hệ đo; xây dựng quy trình phân tích một số đối tượng chất màu công nghiệp thường gặp trên thực tế; hệ đo phổ huỳnh quang có thể dùng cho giảng dạy và NCKH. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   5 p husc 19/02/2016 202 1

 • Nhận dạng đối tượng chuyển động với camera

  Nhận dạng đối tượng chuyển động với camera

  Lý thuyết cơ bản (một số kỹ thuật cơ bản nhất về xử lý tín hiệu số được sử dụng làm nền tảng trong đề tài); Tách nền và phát hiện chuyển động (các phương pháp tách nền không gian, phát hiện chuyển động, khoanh vùng đối tượng); Phân lớp đối tượng (một số phương pháp đơn giản để phân lớp đối tượng); Cài đặt thử nghiệm (mô...

   5 p husc 10/11/2015 201 1

 • Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT nhiệt độ thấp

  Nghiên cứu chế tạo gốm áp điện trên cơ sở PZT nhiệt độ thấp

  Trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm áp điện Pb (Zr0.51Ti0.49)O3-0.4%wt MnO2 thiêu kết nhiệt độ thấp (

   7 p husc 07/12/2015 200 1

 • Làm giàu sinh khối vi khuẩn Anammox bằng nuôi cấy liên tục trên cột phản ứng với vật liệu mang là sợi Polymer

  Làm giàu sinh khối vi khuẩn Anammox bằng nuôi cấy liên tục trên cột phản ứng với vật liệu mang là sợi Polymer

  Làm giàu sinh khối vi khuẩn anammox từ mẫu bùn kỵ khí thô có hoạt tính anammox. Tìm hiểu sự thay đổi hiệu suất theo thời gian làm giàu vi khuẩn anammox theo sự thay đổi tải trọng nitơ đầu vào. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 18/12/2015 199 1

 • Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

  Chế tạo hai hệ gốm trên cơ sở PZN-PZT pha các loại tạp Mn và La có cấu trúc perovskit, có các đặc trưng của một sắt điện, áp điện cứng (tạp Mn) và mềm (tạp La); nghiên cứu tìm ra thành phần tạp có các tính chất điện môi, sắt điện, áp điện tối ưu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   8 p husc 19/02/2016 198 2

 • Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Nghiên cứu và xây dựng hệ đo nhiệt phát quang

  Khảo sát lý thuyết và nguyên lý hoạt động của hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân (glow curve); khảo sát, thiết kế và lắp ráp các khối của hệ đo; hoàn thiện hệ đo đường cong nhiệt phát quang tích phân. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 19/02/2016 196 1

 • Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm và thi trực tuyến

  Xây dựng hệ thống quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm và thi trực tuyến

  Gồm 3 chương: 1. Giới thiệu tổng quan về quản lý đề thi trắc nghiệm, thi trực tuyến và một số chương trình ứng dụng; 2. Đề cập đến các công nghệ và kỹ thuật mà đề tài sử dụng để xây dựng: NET, WinForm, WebForm, MS SQL server; 3. Phân tích, thiết kế ứng dụng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   5 p husc 27/11/2015 195 1

 • Xây dựng hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering - DC

  Xây dựng hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering - DC

  Nghiên cứu chế tạo hoàn chỉnh 1 hệ tạo màng mỏng bằng phương pháp Sputtering DC phục vụ cho việc chế tạo một số loại màng dẫn như Ag, Au, Pt.. trên các loại đế khác nhau. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   11 p husc 19/02/2016 195 0

 • Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá hiệu quả công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đánh giá, phân hạng mức độ thích nghi của đất đai đối với một số cây trồng và đặc điểm các đơn vị đất đai lãnh thổ nghiên cứu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0234.3. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 05/04/2017 195 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số