• Chương trình đào tạo nghề khoan thăm dò địa chất

  Chương trình đào tạo nghề khoan thăm dò địa chất

  Tên nghề: Khoan thăm dò địa chất Mã nghề: 40521801 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương. ( Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo) Số lượng môn học đào tạo: 38 Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt...

   205 p husc 01/10/2013 1505 3

 • Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu tham khảo về đề cương tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên đại học cao đẳng

   31 p husc 09/02/2012 825 6

 • Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  Hướng dẫn sử dụng Mapinfo Professional - Th.S Đỗ Thị Việt Hương

  MapInfo là hệ phần mềm GIS chuyên về quản lý dữ liệu và in ấn bản đồ. Ưu điểm nổi bật của phần mềm này là khả năng hỏi đáp cơ sở dữ liệu địa lý mà sử dụng được các tài nguyên của môi trường Windows. Cho đến nay có nhiều chuyên gia đã sử dụng MapInfo đều đánh giá rằng ít có hệ phần mềm nào lại dễ sử dụng và in ấn bản đồ...

   57 p husc 23/07/2015 786 14

 • Đặc điểm ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong tiếng Việt

  Nghiên cứu và tìm hiểu cách thức thể hiện hành vi cảm ơn trong quá trình giao tiếp ngôn ngữ; Chỉ ra giá trị ngữ nghĩa, ngữ dụng của hành vi cảm ơn trong giao tiếp tiếng Việt; Chỉ ra đặc điểm văn hóa giao tiếp qua việc thực hiện hành vi cảm ơn của người Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   11 p husc 14/04/2015 730 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ của Đảng

  Đặc điểm ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ của Đảng

  Nghiên cứu tìm hiểu về các phương tiện ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ của Đảng thông qua phương pháp thống kê, phân loại để rút ra tỷ lệ và tần số xuất hiện cao hay thấp của từ ngữ và các kiểu câu trong văn bản hành chính của Đảng; So sánh, đối chiếu với những văn bản quản lý nhà nước, văn bản của mặt trận, các đoàn thể...

   11 p husc 14/04/2015 678 1

 • Tiếng địa phương Phú Yên

  Tiếng địa phương Phú Yên

  Nghiên cứu biến thể địa phương của tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Phú Yên (đi sâu nghiên cứu thổ ngữ) về ngữ âm và từ vựng - ngữ nghĩa; So sánh đối chiếu với các phương ngữ khác trên lãnh thổ Việt Nam để thấy rõ sự giao thoa, vay mượn của ngôn ngữ tiếng địa phương trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   2 p husc 27/03/2015 627 1

 • Triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel

  Triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel

  Tìm hiểu nước Pháp và châu Âu cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển tử tưởng triết học của Gabriel Marcel. Phân tích và đưa ra cái nhìn tương đối toàn diện về triết lý hiện sinh của Gabriel Marcel. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 22/04/2015 529 1

 • Sự biểu hiện của phạm trù cách trong tiếng Việt

  Sự biểu hiện của phạm trù cách trong tiếng Việt

  Nghiên cứu sự biểu hiện của "cách" trong tiếng Việt về mặt ngữ pháp để tạo ra một căn cứ trong việc nhìn nhận, đánh giá sự biểu hiện của phạm trù cách trong tiếng Việt. Miêu tả sinh động các vai nghĩa của danh từ với những dạng thức cụ thể, mối quan hệ giữa cấu trúc ngữ nghĩa và cấu trúc hình thức của danh từ trong quá trình hành chức...

   5 p husc 27/03/2015 529 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự truyền hình

  Đặc điểm ngôn ngữ phóng sự truyền hình

  Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ phóng sự truyền hình đã được phát sóng trên các Đài truyền hình Việt Nam từ trung ương đến địa phương (Thừa Thiên Huế); Khảo sát, phân tích các đặc điểm của ngôn ngữ trên các phóng ự truyền hình; Vai trò và quan hệ giữa ngôn ngữ trong phóng sự truyền hình với phóng sự các loại hình báo chí khác.

   17 p husc 30/03/2015 518 1

 • Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

  Sau khi dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân, Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở VN · Chính sách cai trị của thực dân Pháp: - Về chính trị: + Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn.

   52 p husc 09/02/2012 492 5

 • Bài giảng Xã hội học đại cương - Trần Thị Phụng Hà

  Bài giảng Xã hội học đại cương - Trần Thị Phụng Hà

  Bài giảng Xã hội học đại cương được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học, đối tượng chức năng của xã hội học, các khái niệm, và phạm trù xã hội học, xã hội học chuyên ngành và các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Thông qua những kiến thức này giúp các bạn có...

   187 p husc 10/06/2015 487 4

 • Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định nhằm hiểu sâu sắc mục đích giao tiếp của người Trung Quốc và người Việt Nam; Phản ánh nét giống nhau và khác nhau dưới góc độ ngữ dụng, ngôn ngữ, văn hóa, tư duy. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 15/04/2015 443 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số