• Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 1 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 1: Giới thiệu ngành công nghệ thông tin và truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, hệ thống thông tin, các ngành học của công nghệ thông tin và truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 2 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 2: Giới thiệu chương trình đào tạo" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về từng chương trình đào tạo của ngành Công nghệ thông tin và truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 3 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 3: Kỹ năng làm việc nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhóm làm việc, tại sao cần làm việc nhóm, lợi ích của nhóm, hạn chế của làm việc nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 4 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 4: Kỹ năng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học, kỹ năng phân tích, sơ đồ tư duy, phân tích vấn đề nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 5 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 5: Kỹ năng viết báo cáo" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, yêu cầu khi viết báo cáo, cấu trúc tổng quát, các loại báo cáo đối với sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 6 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 6: Kỹ năng thuyết trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề khi thuyết trình, chuẩn bị thuyết trình, thuyết trình, những điểm cần lưu ý,... mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 7 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 7: Đạo đức máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính - Ứng dụng, ích lợi và các vấn đề nảy sinh; đạo đức máy tính, đạo đức nghề nghiệp với các chuyên gia máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p husc 30/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 8 - Lê Thanh Hương

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông - Bài 8: Cơ hội nghề nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức chuẩn bị vào nghệ IT, các công việc IT, cơ hội công việc IT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p husc 30/10/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 1 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Giới thiệu Gis" trình bày tổng quan về GIS, các bộ phận cấu thành của GIS, quan hệ GIS với các ngành khoa học khác, mục đích chung của các hệ thông tin địa lý, hỏi đáp và phân tích, phân biệt GIS với một số hệ thống thông tin khác, một số ứng dụng của GIS.

   17 p husc 30/10/2018 4 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 3 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng giúp người học có thể mô tả mô hình dữ liệu Vector, mô tả mô hình dữ liệu Raster, mô tả mô hình dữ liệu TIN, iải thích “topology”, mô tả các định dạng chính sử dụng trong GIS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p husc 30/10/2018 5 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 2 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 2: Hệ thống tham chiếu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc do dữ liệu trái đất, các phép chiếu tọa độ, phép chiếu bản đồ, phép chiếu bằng diện tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p husc 30/10/2018 4 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý: Chương 4 - Phan Trọng Tiến

  Bài giảng "Hệ thống thông tin địa lý - Chương 4: Mô hình số hóa độ cao" cung cấp cho người học các kiến thức: DEM là gì, phương pháp tạo DEM, vai trò của DEM, xây dựng bản đồ hướng dốc, xây dựng bản đồ độ dốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p husc 30/10/2018 4 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số