• Đánh giá không gian xanh trong quy hoạch khu nhà ở tại thành phố Huế.

  Đánh giá không gian xanh trong quy hoạch khu nhà ở tại thành phố Huế.

  Tổng quan về khu vực nghiên cứu; Đánh giá không gian xanh trong quy hoạch khu nhà ở Thành nội - Thành phố Huế; Phân tích đặc điểm không gian xanh trong quy hoạch khu nhà ở thành nội - thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   13 p husc 14/03/2022 10 0

 • Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

  Hướng dẫn truyền thông về người khuyết tật

  Tài liệu dành cho những người làm công tác biên tập, phóng viên, phát thanh viên, đạo diễn, những người làm chương trình và người dẫn chương trình, các nhà biên tập của các trang web và các sản phẩm truyền thông đa phương tiện đối với công tác truyền thông người khuyết tật.

   39 p husc 10/02/2022 17 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài và sự vận dụng ở tỉnh Quảng Bình hiện nay.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, sử dụng nhân tài và sự vận dụng ở tỉnh Quảng Bình hiện nay.

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng nhân tài; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng nhân tài ở tỉnh Quảng Bình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 24/11/2021 19 0

 • Hướng dẫn làm bài khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông

  Hướng dẫn làm bài khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông

  Tài liệu hướng dẫn đến các bạn những nội dung về kỹ năng tính toán, phân tích xử lý tính đầy đủ của thông tin, kỹ năng suy luận và tư duy logic học để vượt qua kỳ thi sơ tuyển đại học khối ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông gặt hái nhiều thành công.

   33 p husc 31/12/2020 100 0

 • Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận trong công nhân, viên chức, lao động

  Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận trong công nhân, viên chức, lao động

  Kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận trong công nhân, viên chức, lao động cung cấp đến các bạn một số vấn đề chung về dư luận xã hội; công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động.

   5 p husc 30/11/2020 62 1

 • Sự hình thành dư luận xã hội ở chợ nông thôn - Nguyễn Quý Thanh, Nguyễn Bích Thủy

  Sự hình thành dư luận xã hội ở chợ nông thôn - Nguyễn Quý Thanh, Nguyễn Bích Thủy

  Dư luận xã hội là thái độ xã hội được hình thành trên cơ sở tương tác giữa ý kiến các chủ thể, các nhóm. Môi trường tương tác này là các không gian công cộng. Chợ nông thôn Việt Nam có những đặc tính của một không gian công cộng. Thông qua nghiên cứu trường hợp hai chợ nông thôn tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An, bài viết này xem xét sự định...

   11 p husc 30/11/2020 49 0

 • Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt

  Ngoài các phần: Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày trong ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lí thuyết; Chương 2: Cấu trúc ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt; Chương 3: Quan hệ ngữ nghĩa của nhóm động từ chuyển động trong tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   15 p husc 11/06/2020 115 2

 • Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Sự thể hiện nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ gốc nhìn phân tích diễn ngôn

  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục, Nội dung luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung; CHƯƠNG 2: Biểu thức quy chiếu của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư; chương 3: Ngôn ngữ giao tiếp của nhân vật nữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   19 p husc 11/06/2020 111 1

 • Phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuát ở Quảng Bình hiện nay

  Phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuát ở Quảng Bình hiện nay

  Luận văn trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuất và vấn đề phát triển nhân tố con người trong lực lượng sản xuất tại Quảng Bình hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   17 p husc 20/05/2020 132 1

 • Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Excel 2010

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Excel 2010

  Nội dung của giáo trình "Hướng dẫn sử dụng Excel 2010" có tổng cộng 8 chương trình bày về: Làm quen với Microsoft Excel; làm việc với dữ liệu trong Excel; giới thiệu và sử dụng các hàm khai thác cơ sở dữ liệu đồ thị trong Excel; định dạng trang và in bảng tính làm việc với macro, templates; phím tắt và thủ thuật.

   240 p husc 31/01/2019 162 1

 • Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa (thế kỷ XVII - XIX)

  Trình bày một cách có hệ thống bối cảnh, tình hình của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản trước thế kỷ 17. Phân tích cụ thể những chính sách của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản đối với đạo Thiên Chúa từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Nêu một số nhận xét về những chính sách mà ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật...

   15 p husc 24/10/2018 167 1

 • Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng

  Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng

  Hội thảo quốc gia “Bảo tồn và phát triển bền vững VQG U Minh Thượng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN &PTNT) và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang tổ chức vào 2 ngày 30/11 và 01/12/2009 với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của dự án kết hợp bảo tồn và phát triển các trọng điểm khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang (GTZ –Kiên Giang)....

   159 p husc 28/02/2018 259 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số