• Bài giảng Sinh thái học

  Bài giảng Sinh thái học

  Bài giảng Sinh thái học trình bày về môi trường và các yếu tố sinh thái, quần thể sinh vật, quần xã sinh vật, hệ sinh thái, sinh quyền và các khu sinh học, dân số, tài nguyên và môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   99 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và quản lý trong đánh giá tác động môi trường; Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p husc 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - PGS. TS. Trần Thanh Đức

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đánh giá tác động môi trường: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế hoạch bảo vệ môi trường; Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p husc 29/09/2021 7 0

 • Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước - TS. Phạm Hữu Tỵ

  Bài giảng Quản lý nguồn nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước; Quản lý nguồn nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng!

   64 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Đại học Huế

  Bài giảng Môi trường và con người - Đại học Huế

  Bài giảng "Môi trường và con người" có bố cục gồm 7 chương được trình bày theo thứ tự: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong môi trường; Chương 3 - Dân số và môi trường; Chương 4 - Các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; Chương 5 - Tài nguyên thiên nhiên; Chương 6 - Ô nhiễm môi trường; Chương...

   63 p husc 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 2: Động lực học chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: khái niệm lực, khối lượng; các định luật Newton, động lượng chất điểm, lực liên kết, trọng lực, nguyên lý tương đối Galilée, phép biến đổi Galilée,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   105 p husc 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 1: Động học chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: chuyển động của một vật, các phương pháp mô tả chuyển động, quỹ đạo, vectơ vận tốc, vectơ gia tốc, vận tốc góc, gia tốc góc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   61 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 3: Động lực học hệ chất điểm cung cấp cho người học các kiến thức về: động lượng hệ chất điểm, khối tâm, mômen động lực học chất điểm, mômen quán tính, động năng của hệ chất điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   92 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 4: Các định luật thực nghiệm về chất khí cung cấp cho người học các kiến thức về: thông số trạng thái, phương trình trạng thái, áp suất, nhiệt độ, nhiệt chuyển pha, các định luật thực nghiệm về chất khí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   28 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 5: Các nguyên lý nhiệt động học cung cấp cho người học các kiến thức về: nguyên lý thứ nhất nhiệt động học, công và nhiệt trong quá trình cân bằng, nhiệt dung, ứng dụng nguyên lý I vào các quá trình cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   74 p husc 29/09/2021 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 6: Trường tĩnh điện cung cấp cho người học các kiến thức về: điện tích, đường sức điện trường, định lý Gauss về tĩnh điện, điện thế, tính chất thế của trường tĩnh điện,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   82 p husc 29/09/2021 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 - Chương 7: Vật dẫn cung cấp cho người học các kiến thức về: vật dẫn cân bằng tĩnh điện, hiện tượng điện hưởng, điện dung của vật dẫn cô lập, tụ điện, tính điện dung của tụ điện, năng lượng điện trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p husc 29/09/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số