• Khu hệ cá và đặc điểm sinh học của mười loài cá

  Khu hệ cá và đặc điểm sinh học của mười loài cá

  Nghiên cứu thành phần các loài cá và đánh giá mối quan hệ về nguồn gốc, cũng như cấu tạo của khu hệ cá ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế; đánh giá các đặc điểm sinh học của 10 loài cá kinh tế ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế; xác định vai trò cuả cá trong việc hình thành nguồn lợi thủy sản ở hệ sinh thái này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   4 p husc 05/05/2015 113 7

 • Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn

  Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Nghiên cứu bước đầu khai phá miền Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn và quá trình mở đất trấn Hà Tiên và dinh Long Hồ dưới thời Chúa Nguyễn; Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam bộ thời Chúa Nguyễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   17 p husc 05/05/2015 188 3

 • Quan xưởng ở kinh đô Huế từ 1802 đến 1884

  Quan xưởng ở kinh đô Huế từ 1802 đến 1884

  Trình bày nội dung ở các chương mục: Bối cảnh lịch sử của Quan xưởng ở Kinh Đô Huế; tổ chức và quản lý Quan xưởng ở Kinh Đô Huế của Triều Nguyễn; hoạt động của các Quan xưởng lớn ở Kinh Đô Huế; một số đặc điểm và vai trò của Quan xưởng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543....

   18 p husc 05/05/2015 137 1

 • Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XII - XVIII

  Nghiên cứu bối cảnh lịch sử, sự ra đời của phố cảng Thuận Quảng về mặt tự nhiên - xã hội - lịch sử dưới thời các Chúa Nguyễn và Tây Sơn; Phố cảng Hội An, quá trình hình thành, hoạt động kinh tế thương nghiệp ở Hội An và sự suy thoái của Hội an do tác động của thương nghiệp; Cửa Kẻ thử và phố cảng Nước mặn của phủ Quy Nhơn trong...

   9 p husc 05/05/2015 198 4

 • Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Quá trình phát triển kinh tế của Thái Lan (1982 - 2006)

  Trình bày một số vấn đề về quá trình phát triển kinh tế Thái Lan, chiến lược phát triển kinh tế trong các giai đoạn từ 1982 - 2006, những chỉ số về kinh tế, những nguyên nhân của sự phát triển kinh tế, những nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế và những tồn tại của quá trình phát triển kinh tế; bài học kinh nghiệm từ sự phát triển...

   19 p husc 05/05/2015 219 1

 • Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt Nam (1991 - 2008)

  Sự điều chỉnh chính sách của Mỹ và Nga đối với Việt Nam (1991 - 2008)

  Tìm hiểu sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, Nga đối với Việt Nam trong những năm 1991 - 2008 và tác động của sự điều chỉnh chính sách đối ngoại đối với Việt Nam. Những nhận xét, đánh giá về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, Nga đối với Việt Nam trong những năm 1991 - 2008 và dự báo chiến lược đối ngoại của Mỹ, Nga...

   19 p husc 05/05/2015 129 2

 • Quan hệ Autralia - Việt Nam giai đoạn 1973 - 1995

  Quan hệ Autralia - Việt Nam giai đoạn 1973 - 1995

  Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển quan hệ Australia - Việt Nam, trong đó nêu lên những thành tựu và hạn chế của mối quan hệ này qua từng giai đoạn; xác định các điều kiện và yếu tố tác động đến quá trình hình thành và phát triển quan hệ Autralia - Việt Nam; xác định vị trí của quan hệ với Việt Nam trong tương quan so sánh với các mối...

   20 p husc 04/05/2015 111 2

 • Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993)

  Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hàn Quốc (1961 - 1993)

  Nghiên cứu quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc trong: Giai đoạn cất cánh kinh tế lần thứ nhất: đẩy mạnh công nghiệp hóa dựa vào khai thác thị trường thế giới và liên kết quốc tế (1961 - 1979); giai đoạn cất cánh lần thứ hai: phát triển công nghiệp kỹ thuật cao và hoàn thành công nghiệp hóa (1979 - 1993); những nguyên nhân phát triển kinh tế -xã...

   16 p husc 04/05/2015 152 3

 • Nghiên cứu tổng hợp gốm Cordierite và Composite Mullite - Cordierite từ Cao Lanh A Lưới - Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tổng hợp gốm Cordierite và Composite Mullite - Cordierite từ Cao Lanh A Lưới - Thừa Thiên Huế

  Thực hiện các thí nghiệm thích hợp để tổng hợp gốm cordierite và mullite ở nhiệt độ nung thiêu kết thấp, có các tính chất cơ lý đạt yêu cầu kỹ thuật trên cơ sở bổ sung MgO và AL2O3 và cao lanh A Lưới theo phương pháp phân tán rắn - lỏng. Nghiên cứu tổng hợp composite - cordierite nhằm tạo ra loại vật liệu vừa có độ chịu lửa cao, vừa có hệ số...

   1 p husc 25/04/2015 139 1

 • Nghiên cứu sự hình thành Ferit Mn - Zn bằng phương pháp đồng kết tủa Oxalat trong môi trường axít

  Nghiên cứu sự hình thành Ferit Mn - Zn bằng phương pháp đồng kết tủa Oxalat trong môi trường axít

  Nghiên cứu, xác lập sự phụ thuộc giữa thành phần của kết tủa oxalat và thành phần của dung dịch muối ban đầu, từ đó điều chế được các kết tủa có thành phần mong muốn; xác lập điều kiện nung thích hợp để tạo ferit Mn - Zn spinel từ sản phầm đồng kết tủa oxalat... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   6 p husc 25/04/2015 92 1

 • Tổng hợp một số hợp chất đa dị vòng trên các cơ sở Indol - 3 và Andehit

  Tổng hợp một số hợp chất đa dị vòng trên các cơ sở Indol - 3 và Andehit

  Trên cơ sở của các focmylindol và các anđenhit dị vòng tương tự; Nghiên cứu, tổng hợp dãy các bis- azome và dãy các xeton..., không no chứa nhân indol và các dị vòng khác, từ đó chuyển hóa chúng thành các hợp chất đa dị vòng khác nhau... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 25/04/2015 95 1

 • Đánh giá, phân hạng điều kiện sinh thái tự nhiên lãnh thổ Quảng TRị Và Thừa Thiên Huế cho nhóm cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày

  Đánh giá, phân hạng điều kiện sinh thái tự nhiên lãnh thổ Quảng TRị Và Thừa Thiên Huế cho nhóm cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày

  Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận có liên quan đến đặc thù sinh thái của lãnh thổ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; phân tích các điều kiện sinh thái, đánh giá, phân hạng mức độ thích hợp của các nhóm cây trồng công nghiệp so với tiềm năng sinh thái của lãnh thổ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; ứng dụng phương pháp nghiên cứu...

   8 p husc 25/04/2015 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số