• Kim loại kiềm

  Kim loại kiềm

  Tính chất hóa học chung của kim loại là gì? Dựa vào cấu tạo của nguyên tử kim loại để giải thích tính chất hóa học. Dẫn ra 3 phản ứng hóa học để minh họa tính chất hóa học chung của kim loại.

   16 p husc 08/02/2012 70 1

 • Nhận biết một số anion trong dung dịch

  Nhận biết một số anion trong dung dịch

  Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí. Ví dụ: + Nhận biết ion NH4+ thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng. NH4+ + OH- → NH3 ↑ + H2O + Nhận biết cation Fe3+: thuốc thử là SCN- hoặc dung dịch kiềm.

   19 p husc 08/02/2012 70 1

 • Axit - Bazo - Muối

  Axit - Bazo - Muối

  Để tìm hiểu về axit em hãy quan sát và ghi vào ô trống của bảng sau Thành phần phân tử của axit gồm 1 hay nhiều nguyên tử hiđro kết hợp với gốc axit

   33 p husc 08/02/2012 30 1

 • Tốc độ phản ứng hóa học

  Tốc độ phản ứng hóa học

  Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

   16 p husc 08/02/2012 79 1

 • Đồng và hợp chất của đồng

  Đồng và hợp chất của đồng

  Đồng là kim loại có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, vậy em hãy cho biết những tính chất vật lý của đồng, - Đồng tinh khiết tuơng đối mềm, dễ dát mỏng kéo sợi, dẫn điện, dẫn nhiệt.

   19 p husc 08/02/2012 55 1

 • Ancol

  Ancol

  Dãy đồng đẳng của rượu etylic có CTPT chung là: CnH2n+1OH -Danh pháp: + Tên thông thường: CH3OH: Rượu metylic C2H5OH : Rượuetylic

   22 p husc 08/02/2012 25 1

 • Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng phản ứng hóa học

  Cân bằng hóa học là sự cân bằng về số lượng nguyên tố của các chất trong hai vế của một phản ứng hóa học. II. Các Phương Pháp Cân Bằng 1. Phương pháp nguyên tử nguyên tố: Đây là một phương pháp khá đơn giản. Khi cân bằng ta cố ý viết các đơn chất khí (H2, O2, C12, N2...) dưới dạng nguyên tử riêng biệt rồi lập luận qua một số bước. Ví...

   7 p husc 08/02/2012 20 1

 • CHƯƠNG 3: HẰNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CÂN BẰNG HOÁ HỌC ĐƠN GIẢN TRONG NƯỚC

  CHƯƠNG 3: HẰNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CÂN BẰNG HOÁ HỌC ĐƠN GIẢN TRONG NƯỚC

  Khái niệm “hoàn toàn” có tính chất tương đối vì đa số các pứhh đều thuận nghịch

   107 p husc 08/02/2012 24 1

 • Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn

  Phương pháp áp dụng định luật bảo toàn

  Nội dung Trong phản ứng oxi hóa - khử, số mol electron mà chất khử cho đi bằng số mol electron mà chất oxi hóa nhận về. - Sử dụng cho các bài toán có phản ứng oxi hóa - khử, đặc biệt là các bài toán có nhiều chất oxi hóa, nhiều chất khử. - Trong một phản ứng hoặc một hệ phản ứng, cần quan tâm đến trạng thái oxi hóa ban đầu và cuối của một...

   7 p husc 08/02/2012 47 1

 • Bổ trợ kiến thức hóa đại cương-vô cơ

  Bổ trợ kiến thức hóa đại cương-vô cơ

  Tài liệu tham khảo về hóa đại cương - vô cơ

   12 p husc 08/02/2012 35 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số