Bài giảng Hóa kỹ thuật - Ts. Đặng Kim Triết

Bài giảng Hóa kỹ thuật - Ts. Đặng Kim Triết giúp sinh viên nắm được công nghệ sản xuất của một số hợp chất vô cơ, hữu cơ, cao phân tử, kỹ thuật sản xuất gang thép, silicat và nhiên liệu... đang được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hoá học và vận dụng trong thực tế sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.