• Chương 4b ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

  Chương 4b ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

  Năm 1826 tại Dresden (Đông Đức) lần đầu tiên đã phát hiện các đá granit Caledoni nghịch chờm lên trên các đá tuổi Jura, đây là đứt gẫy chờm nghịch điển hình đầu tiên được phát hiện. Từ năm 1807 đến 1872 Arnold Escher đã phát hiện cấu tạo uốn nếp hai tầng nhưng chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi Năm 1878, Albert Heim (học trò của Arnold...

   43 p husc 01/10/2013 261 1

 • Chương 4c ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN

  Chương 4c ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN

  Đứt gãy thuận xuất hiện trong các hệ thống căng giãn Các hệ thống căng giãn xuất hiện ở đâu? Tách giãn nội lục liên quan đến hoạt động manti chùm hoặc hot spot Hầu hết các đứt gãy thuận quy mô khu vực thường gắn liền với hoạt động tách giãn (rift), rìa lục địa thụ động, tách giãn sau cung, hoạt động của manti chùm v.v.

   34 p husc 01/10/2013 114 1

 • Chương 6 NẾP UỐN

  Chương 6 NẾP UỐN

  Nếp uốn là một dạng cấu tạo uốn cong, kết quả của sự biến dạng dẻo của các cấu tạo mặt lớp, mặt phiến hoặc các cấu tạo mặt nguyên sinh khác trong đá. Các nếp uốn liên quan chặt chẽ đến quá trình ép nén Chúng có thể xuất hiện đơn độc hoặc thành một chuỗi kéo dài với kích cỡ khác nhau.

   38 p husc 01/10/2013 80 1

 • Chương 4d Đứt gãy trượt bằng

  Chương 4d Đứt gãy trượt bằng

  Thường xuất hiện ở quy mô kiến tạo mảng, biên giới chuyển dạng (trượt bằng) giữa các địa mảng, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc các hoạt động kiến tạo rìa mảng, phụ thuộc vào ranh giới hội tụ và phân kỳ của các mảng Các đứt gãy trượt bằng có thể chuyển dịch trượt giữa các hệ thống trượt chờm (nén ép) và căng giãn khác nhau

   19 p husc 01/10/2013 115 1

 • Chương 6b ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

  Chương 6b ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

  Năm 1826 tại Dresden (Đông Đức) lần đầu tiên đã phát hiện các đá granit Caledoni nghịch chờm lên trên các đá tuổi Jura, đây là đứt gẫy chờm nghịch điển hình đầu tiên được phát hiện. Từ năm 1807 đến 1872 Arnold Escher đã phát hiện cấu tạo uốn nếp hai tầng nhưng chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi Năm 1878, Albert Heim (học trò của Arnold...

   43 p husc 01/10/2013 81 1

 • CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH LÒNG SÔNG

  CẤU TRÚC ĐỊA HÌNH LÒNG SÔNG

  Phân chia hình dạng lòng sông và hình dạng lòng dẫn như là các mắt xích của địa hình lòng sông, xác định mối quan hệ hình thái và động lực của các hình dạng này với các đặc trưng thuỷ lực dòng chảy lòng sông là nhiệm vụ truyền thống của phân tích lòng dẫn. Công cụ làm việc của nghiên cứu là phân tích cấu trúc bao gồm như phân tích – chia...

   86 p husc 01/10/2013 61 3

 • Báo cáo nghiên cứu áp dụng mô hình toán quản lý chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai

  Báo cáo nghiên cứu áp dụng mô hình toán quản lý chất lượng nước hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai

  Sông Sài Gòn bắt nguồn từ lưu vực Hớn Quản, tỉnh Bình Phước chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đổ vào sông Đồng Nai ở mũi Đèn Đỏ thuộc huyện Nhà Bè và gọi là sông Nhà Bè (tức là dòng hợp lưu của hai sông Đồng Nai và Sài Gòn)

   10 p husc 01/10/2013 74 1

 • Hệ thống thông tin địa lý

  Hệ thống thông tin địa lý

  GIS ngày nay đã trở thành một trong những ứng dụng quan trọng, cùng với sự phát triển của công nghệ tin học, các thiết bị phần cứng, phần mềm đã đưa GIS thành một công cụ mạnh trong nghiên cứu môi trường, lập dự án và trợ giúp ra quyết định vv… Trong chương này giới thiệu về quá trình hình thành ngành khoa học này và những ứng dụng của...

   125 p husc 01/10/2013 77 9

 • Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình

  Văn bản pháp luật trong quản lý đầu tư và quản lý chất lượng công trình

  Thực hiện các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 08/10/2007 về việc tăng cường quản...

   80 p husc 01/10/2013 50 1

 • Giáo trình :ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM

  Giáo trình :ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM

  Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng hợp để tiếp thu các môn học khác dễ dàng hơn; Giúp sinh viên lý luận cơ bản về sự phân bố lực lượng sản xuất và tổ chức lãnh thổ kinh tế Việt Nam. - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng thể về Địa lý kinh tế Việt Nam, tiềm năng kinh tế của từng địa phương, các nguồn lực vật chất khác...

   166 p husc 01/10/2013 73 3

 • Chương 4c ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN

  Chương 4c ĐỨT GÃY THUẬN VÀ CẤU TẠO CĂNG GIÃN

  Tách giãn nội lục liên quan đến hoạt động manti chùm hoặc hot spot Hầu hết các đứt gãy thuận quy mô khu vực thường gắn liền với hoạt động tách giãn (rift), rìa lục địa thụ động, tách giãn sau cung, hoạt động của manti chùm v.v. Phần địa tầng bị mất được lấp đầy bởi các trầm tích trẻ hơn Các tầng đá trẻ hơn nằm trên các tập đá...

   34 p husc 01/10/2013 61 1

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CHƯƠNG 3

   CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CHƯƠNG 3

  • Tái sử dụng và tái sinh chất thải; • Không làm phát tán các chất nguy hại vào môi trường; • Chuyển từ các chất độc hại thành các chất ít ể ấ ấ độc hại hơn hay vô hại; ộ ạ y ạ; • Giảm thể tích chất thải trước khi chôn lấp .XỬ LÝ CTR Việc lựa chọn phương pháp, công nghệ xử lý dựa trên một số tiêu chí: • Khối lượng, thành...

   41 p husc 01/10/2013 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số