• Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu trúc chủng quần cá, sự sinh trưởng, phát triển, dinh dưỡng và sinh sản của cá Dìa; Sự phân bố của cá Dìa và những thích nghi sinh thái của chủng quần cá Dìa ở đầm Ô Loan. Đề xuất giải pháp cho việc khai thác hợp lý, duy trì và phát triển bền vững nguồn lợi cá Dìa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   6 p husc 13/05/2015 255 3

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Nghề gốm Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Nghề gốm Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

  Nghiên cứu quá trình hình thành làng nghề gốm thủ công nổi tiếng Hương Canh từ thế kỷ XVIII đến năm 2009 với sự tổng hợp các yếu tố (các đặc trưng) như vị tổ nghề, thợ và nghệ nhân tài khéo kết hợp với các quy trình / công nghệ sản xuất ra các sản phẩm có bản sắc riêng mang đặc trưng của vùng đất...

   9 p husc 09/02/2015 253 3

 • Định lý hàm ẩn và một số áp dụng

  Định lý hàm ẩn và một số áp dụng

  Trình bày các kiến thức liên quan đến giải tích thực và giải tích phức. Nghiên cứu và chứng minh định lý hàm ẩn tổng quát; nguyên lý điểm bất động của ánh xạ co; Định lý hàm ẩn trong không gian Banach và Định lý hàm ẩn cho hàm phức một biến. Những áp dụng của định lý hàm ẩn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email:...

   3 p husc 15/04/2015 250 1

 • Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức và ý nghĩa địa động lực

  Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức và ý nghĩa địa động lực

  Nghiên cứu vị trí địa lý, địa tầng, Magma, kiến tạo của hệ tầng Khâm Đức thuộc địa khối Kon Tum và đi sâu nghiên cứu Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức. Xác định các tổ hợp cộng sinh khóang vật đặc trưng cho các đá biến chất nhằm xây dựng mô hình địa động lực kiến tạo khu vực này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   14 p husc 04/06/2015 250 3

 • Nghiên cứu xác định Nitrit và Nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác

  Nghiên cứu xác định Nitrit và Nitrat bằng phương pháp trắc quang - động học xúc tác

  Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích nitrat, nitrit bằng phương pháp trắc quang động học xúc tác dựa trên khả năng xúc tác của nitrit lên hệ phản ứng Toluidin blue và kali bromat trong môi trường axit sunfuaric. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 08/10/2015 249 2

 • Phạm trù lẽ sống trong triết học Mác-LêNin, với việc định hướng lẽ sống ở Việt Nam hiện nay

  Phạm trù lẽ sống trong triết học Mác-LêNin, với việc định hướng lẽ sống ở Việt Nam hiện nay

  Nghiên cứu quan điểm của triết học Mác - Lênin về phạm trù lẽ sống. Trình bày nội dung cơ bản của phạm trù lẽ sống trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Xác lập giá trị về lẽ sống và định hướng cho sự phát triển con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   9 p husc 16/04/2015 244 2

 • Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Cà gai leo (Solanum Haninanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Cà gai leo (Solanum Haninanense Hance) - Một loài thảo dược quý

  Nghiên cứu để nhân nhanh in vitro nhằm bảo tồn nguồn gen quý của cây Cà gai leo bằng phương pháp cấy mô tế bào thực vật và bước đầu nghiên cứu một số đặc trưng protein của loài này làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về các dược chất có ý nghĩa dùng trong y học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   11 p husc 12/05/2015 243 2

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu các phương thức nhân giống Invitro cho cây Hà thủ ô Đỏ thuộc họ rau Răm từ việc chuẩn bị điều kiện nuôi cấy, thí nghiệm, nhiên liệu in vitro, nhân nhanh in vitro đến các công đoạn nhân chồi từ đoạn thân, nhân chồi từ đỉnh sinh trưởng, tạo rễ, đưa cây ra đất và nghiên cứu những ảnh hưởng của cơ chất đến sự thích nghi, sinh...

   6 p husc 19/05/2015 236 2

 • Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Tìm hiểu tổng quan về nuôi cấy mô và tế bào thực vật; Thiết lập quy trình có khả năng tạo nhanh số lượng lớn cây con đồng đều, sạch bệnh trong thời gian ngắn, làm cơ sở cho việc cung cấp cây giống dược liệu phục vụ nhu cầu mở rộng nguồn cây sâm Ngọc linh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054...

   7 p husc 27/05/2015 234 2

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện các địa danh, địa giới các quận huyện, xã phường và quá trình thay đổi các đơn vị hành chính ở tỉnh Quảng Trị từ năm 1945 đến năm 2009. Nghiên cứu, lý giải nguyên nhân của sự biến đổi địa danh, địa giới này và tìm hiểu căn cứ khoa học cho việc phân định địa giới...

   10 p husc 09/02/2015 229 1

 • Triết lý của krishnamurti trong tác phẩm "đường vào hiện sinh"

  Triết lý của krishnamurti trong tác phẩm "đường vào hiện sinh"

  Nghiên cứu, làm rõ tư tưởng của Krishnamurti trong tác phẩm " Đường vào hiện sinh" đặt trong sự so sánh với quan điểm của chủ nghĩa hiện sinh và từ lập trường của phép biện chứng duy vật rút ra những nhận xét, đánh giá về tư tưởng của Krishnamurti. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   2 p husc 17/04/2015 228 1

 • Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thường xuân (Hedera Helixlinné)

  Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Thường xuân (Hedera Helixlinné)

  Nghiên cứu, đánh giá thành phần hóa học trong cây Thường xuân; Phân lập hợp chất và xác định cấu trúc hóa học của nhóm chất hữu cơ saponin, flavonoid, acid phenolic... Nghiên cứu một số điều kiện tối ưu hóa quy trình chiết xuất hoạt chất này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 31/08/2015 227 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số