• Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu các phương thức nhân giống Invitro cho cây Hà thủ ô Đỏ thuộc họ rau Răm từ việc chuẩn bị điều kiện nuôi cấy, thí nghiệm, nhiên liệu in vitro, nhân nhanh in vitro đến các công đoạn nhân chồi từ đoạn thân, nhân chồi từ đỉnh sinh trưởng, tạo rễ, đưa cây ra đất và nghiên cứu những ảnh hưởng của cơ chất đến sự thích nghi, sinh...

   6 p husc 19/05/2015 313 2

 • Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông Hương theo chỉ số chất lượng nước (WQI) góp phần bảo vệ và khai thác nguồn nước

  Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông Hương theo chỉ số chất lượng nước (WQI) góp phần bảo vệ và khai thác nguồn nước

  Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI. Đánh giá tầm quan trọng của sông Hương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông Hương. Đánh giá sự biến động chất lượng nước sông Hương theo WQI và đề xuất...

   23 p husc 08/07/2015 313 1

 • Mối quan hệ giữa cái logic và cái lịch sử trong sự vận động

  Mối quan hệ giữa cái logic và cái lịch sử trong sự vận động

  Làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cái logíc và cái lịch sử trong sự vận động của khái niệm; Phân tích bản chất của khái niệm và cơ sở vận động của khái niệm; Phân tích mối tương quan giữa cái logíc và cái lịch sử trong sự vận động của khái niệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 -...

   6 p husc 04/05/2015 311 2

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục Thừa Thiên Huế thời Pháp thuộc (1885 - 1945)

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục Thừa Thiên Huế thời Pháp thuộc (1885 - 1945)

  Nghiên cứu giáo dục Thừa Thiên Huế thời Pháp thuộc nhằm cung cấp thông tin về chính sách của thực dân Pháp đối với giáo dục Việt Nam nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng - đặc biệt là về quy mô, tổ chức, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, việc đào tạo đội ngũ giáo viên, công tác tổ chức các...

   11 p husc 09/02/2015 310 4

 • Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tạo ra các giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm có hoạt tính đối kháng cao với các vi khuẩn gây bệnh thuộc giống Vibrio; Xác định một số đặc tính liên quan đến khả năng trợ sinh của giống Bacillus và Pseudomonas. Tạo điều kiện cho việc sản xuất chế phẩm trợ sinh (probiotic) từ Vi sinh vật bản địa để kiểm soát Vibrio spp...

   6 p husc 21/05/2015 309 3

 • Nghiên cứu thành phần và tính chất của polysaccharide tách chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu thành phần và tính chất của polysaccharide tách chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Từ nấm Linh chi đỏ G. lucidum được nuôi trồng tại hợp tác xã Phú LươngI, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu tách chiết, xác định được tính chất và cấu trúc của polysaccharide tinh khiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 17/06/2015 306 4

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện các địa danh, địa giới các quận huyện, xã phường và quá trình thay đổi các đơn vị hành chính ở tỉnh Quảng Trị từ năm 1945 đến năm 2009. Nghiên cứu, lý giải nguyên nhân của sự biến đổi địa danh, địa giới này và tìm hiểu căn cứ khoa học cho việc phân định địa giới...

   10 p husc 09/02/2015 302 1

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo Long tu (Dendrobium primulinum Lindl.)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo Long tu (Dendrobium primulinum Lindl.)

  Nghiên cứu tổng quan về nuôi cấy mô và tế bào thực vật; Tầm quan trọng của nuôi cấy mô tế bào thực vật; Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống in vitro lan Hoàng Thảo, Long tu và việc nhân giống in vitro lan Dendrobium primulinum Lindl quý hiếm ở rừng Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com...

   7 p husc 22/05/2015 299 5

 • Kết cấu phân mãnh trong tiểu thuyết Haruki Murakami

  Kết cấu phân mãnh trong tiểu thuyết Haruki Murakami

  Nghiên cứu về kết cấu phân mảnh được biểu hiện qua cốt truyện, nhân vật và không gian - thời gian nghệ thuật trong 6 tiểu thuyết (Biên niên ký chim vặn dây cót do Trần Tiễn Cao Đăng dịch năm 2006; Kafka bên bờ biển - Dương Tường dịch năm 2007; Phía nam biên giới, phía tây mặt trời - Cao Việt Dũng dịch năm 2007; Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận...

   15 p husc 20/04/2015 295 2

 • Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Trình bày tổng quan về khai phá tri thức và khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu, một số đánh giá các thuật toán, cài đặt thử nghiệm

   3 p husc 13/03/2015 292 1

 • Mối tình đầu của Napoléon của Annermarie Selinko nhìn từ đặc trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử

  Mối tình đầu của Napoléon của Annermarie Selinko nhìn từ đặc trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử

  Nghiên cứu đặc trưng thể loại tiểu thuyết lịch sử trong tác phẩm "Mối tình đầu của Napholeon " của Annemarie Selinko. Luận văn tập trung vào ba bình diện: nhân vật, trần thuật và kết cấu tác phẩm tiểu thuyết lịch sử. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   10 p husc 17/04/2015 291 2

 • Nghiên cứu chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang RDF và RDFS

  Nghiên cứu chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang RDF và RDFS

  Tìm hiểu thành phần cơ bản của RDF, mô hình dữ liệu RDF, lược đồ RDFS, cơ sở dữ liệu quan hệ và mối liên hệ của RDB với RDF. Nghiên cứu phương pháp mới trong việc chuyển đổi RDB sang RDF và RDFS để có thể áp dụng trên nhiều cơ sở dữ liệu với tính đa dạng của cơ sở dữ liệu quan hệ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:...

   9 p husc 01/04/2015 288 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số