• Bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro cây Xáo tam phân (Paramignya trimera)

  Bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro cây Xáo tam phân (Paramignya trimera)

  Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho nhân giống vô tính in vitro cây xáo tam phân có tên khoa học Paramignya trimera. Việc nuôi cấy được thực hiện qua 4 giai đoạn: Cấy gây; Nhân nhanh; Tạo cây hoàn chỉnh (ra rễ); Nghiên cứu khả năng chuyển cây con in vitro ra đất. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440...

   5 p husc 28/05/2015 364 13

 • Tìm hiểu về giao thức định tuyến AODV và mở rộng trên mạng MANET

  Tìm hiểu về giao thức định tuyến AODV và mở rộng trên mạng MANET

  Tổng quan về mnạng MANET. Tìm hiểu giao thức định tuyến AODV và mở rộng trên mạng MANET. Cài đặt mô phỏng và đánh gia hiệu năng của các giao thức. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 02/04/2015 325 1

 • Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn

  Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn

  Vận dụng lý thuyết phân tích diễn ngôn để nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. Khẳng định đường hướng phân tích diễn ngôn trong nghiên cứu ngôn ngữ văn học. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   14 p husc 02/06/2016 309 3

 • Cảm hứng sử thi trong trường ca Thanh Thảo

  Cảm hứng sử thi trong trường ca Thanh Thảo

  Nghiên cứu, khám phá cảm hứng chủ đạo làm nên giá trị đặc thù của trường ca hiện đại trên cả hai phương diện: nội dung chiêm lĩnh hiện thực và phương thức thể hiện (những vấn đề về thể loại và thành tựu trong trường ca Thanh Thảo; cảm hứng sử thi nhìn từ sự chiếm lĩnh hiện thực cuộc sống và con người - nhìn từ phương thức thể...

   10 p husc 21/04/2015 308 1

 • Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú qua hoang tâm và xác phàm.

  Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú qua hoang tâm và xác phàm.

  Tư duy nghệ thuật và hành trình sáng tạo tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú qua hoang tâm và xác phàm, nhìn từ cảm quan về con người và hiện thực. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   12 p husc 03/06/2016 285 2

 • Học thuyết nhân chính của Mạnh Tử và sự ảnh hưởng đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV

  Học thuyết nhân chính của Mạnh Tử và sự ảnh hưởng đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV

  Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của triết học Mạnh tử, những tư tưởng triết học của Mạnh Tử. Đi sau nghiên cứu Học thuyết Nhân Chính của Mạnh Tư và ảnh hưởng của học thuyết "Nhân Chính" đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam Thế kỷ XV. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   2 p husc 17/04/2015 274 1

 • Thi pháp tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú

  Thi pháp tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú

  Nghiên cứu bình diện thi pháp cơ bản của tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú (quan điểm nghệ thuật về con người, không gian, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ, giọng điệu, kết cấu,...) để cung cấp cái nhìn bao quát về tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú trên bình diện thi pháp học. Định vị trí tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú trong hành trình tiểu thuyết Việt Nam...

   10 p husc 21/04/2015 272 14

 • Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tạo ra các giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm có hoạt tính đối kháng cao với các vi khuẩn gây bệnh thuộc giống Vibrio; Xác định một số đặc tính liên quan đến khả năng trợ sinh của giống Bacillus và Pseudomonas. Tạo điều kiện cho việc sản xuất chế phẩm trợ sinh (probiotic) từ Vi sinh vật bản địa để kiểm soát Vibrio spp...

   6 p husc 21/05/2015 270 2

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Khái quát về Đà Nẵng trước thời Pháp thuộc; Tìm hiểu vấn đề thực dân Pháp tổ chức bộ máy chính quyền, quy hoạch và kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và nghiên cứu phong trào đấu tranh cách mạng ở Đà Nẵng từ năm 1888 đến 1945.

   6 p husc 10/02/2015 264 5

 • Nghiên cứu xác định đồng thời vitamin B1, B6 và B12 bằng phương pháp trắc quang dùng phổ đạo hàm

  Nghiên cứu xác định đồng thời vitamin B1, B6 và B12 bằng phương pháp trắc quang dùng phổ đạo hàm

  Tìm hiểu về thành phần, tính chất của các vitamin và các phương pháp trắc quang dùng phổ đạo hàm để xác định đồng thời vitamin. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích phổ hấp thụ phân tử UV-VIS để xác định đồng thời vitamin B1, B6, B12 trong chế phẩm không qua tách chiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   5 p husc 16/06/2015 261 1

 • Tìm hiểu một số đặc tính sinh lý - sinh hóa của chủng Saccharomyces cerevisiae phân lập từ bánh men

  Tìm hiểu một số đặc tính sinh lý - sinh hóa của chủng Saccharomyces cerevisiae phân lập từ bánh men

  Nghiên cứu nấm men Saccharomyces cerevisiae được phân lập từ các mẩu bánh men ở Tuyên Hóa, Ba Đồn, Huế và Tp. Hồ Chí Minh để thu được kết quả về: Phân lập và phân loại nấm men; Năng lực lên men và định lượng ethanol; Ảnh hưởng của những yếu tố thời gian nuôi cấy đến sinh trưởng và lên men của nấm men M1 và M2; Ảnh hưởng của nộng độ...

   8 p husc 07/05/2015 260 1

 • Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác dựa trên Item

  Tìm hiểu phương pháp lọc cộng tác dựa trên Item

  Tổng quan về hệ thống tư vấn và phương pháp tính độ tương tự và dự đoán trong hệ thống tư vấn lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (Item) với các tập dữ liệu phim trên hệ thống Group Lens. Mô phỏng và cài đặt thuật toán tư vấn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 30/03/2015 255 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số