• Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên - Lê Khắc Cường

    Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên - Lê Khắc Cường

    Bài giảng Nghiệp vụ biên tập viên trình bày một số nội dung như sau: Các bước xử lý thông tin, những yêu cầu đối với biên tập viên, những công việc của biên tập viên, biên tập bản thảo,...và các nội dung liên quan khác. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

     237 p husc 28/01/2016 62 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số