• Đôi điều về văn hóa báo chí thời kỳ hội nhập

  Đôi điều về văn hóa báo chí thời kỳ hội nhập

  Bài viết trình bày đôi điều về văn hóa báo chí thời hội nhập, cụ thể là: báo chí phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu và hữu hiệu, văn hóa - nhân tố cốt lõi của báo chí, văn hóa báo chí – một số vấn đề cần lưu tâm hiện nay, hướng tới một nền văn hóa báo chí. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 27/03/2017 147 2

 • Lịch sử báo chí thế giới - Phần 1

  Lịch sử báo chí thế giới - Phần 1

  Toàn cầu hóa là khái niệm dùng để miêu tả các thay đổi trong xã hội và trong nền kinh tế thế giới, tạo ra bởi mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá nhân ở góc độ văn hoá, kinh tế, v.v. trên quy mô toàn cầu. Toàn cầu hóa thông tin đó là quá trình thông tin ở khắp mọi nơi trên thế giới được truyền...

   34 p husc 12/03/2012 147 8

 • Đặc điểm lập luận trong các thông điệp truyền thông dân số tiếp cận từ góc độ ngữ dụng

  Đặc điểm lập luận trong các thông điệp truyền thông dân số tiếp cận từ góc độ ngữ dụng

  Đặc điểm cấu tạo về lập luận của các thông điệp truyền thông dân số và các giá trị từ ngữ; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông dân số trong ngôn ngữ và mục đích của hoạt động truyền thông dân số. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 30/03/2015 146 1

 • Can thiệp Khủng hoảng

  Can thiệp Khủng hoảng

  Tài liệu "Can thiệp Khủng hoảng" cung cấp cho các bạn những kiến thức sơ lược về khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng cho thân chủ có thân nhân vừa mới qua đời, can thiệp khủng hoảng cho cộng đồng. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công tác Xã hội những người thường hay tiếp xúc với những thân chủ đang...

   26 p husc 13/04/2015 145 1

 • Tài liệu Dân số học

  Tài liệu Dân số học

  Cùng nắm kiến thức trong tài liệu này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: chương 1 nhập môn dân số học, chương 2 quy mô cơ cấu và chất lượng dân số, chương 3 mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng, chương 4 mức chết và các yếu tố ảnh hưởng, chương 5 lý thuyết quá độ dân số, chương 6 hôn nhân và gia đình, chương 7 di dân và đô thị hóa,...

   200 p husc 13/04/2015 144 2

 • Thư mục chuyên đề Văn hóa Chăm: Đời sống, lễ hội, phong tục tập quán của người Chăm

  Thư mục chuyên đề Văn hóa Chăm: Đời sống, lễ hội, phong tục tập quán của người Chăm

  Dân tộc Chăm vốn sinh tụ ở duyên hải miền Trung Việt Nam từ rất lâu đời, đã từng kiến tạo nên một nền văn hoá rực rỡ với ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá Ấn Ðộ. Ngay từ những thế kỉ thứ XVII, người Chăm đã từng xây dựng nên vương quốc Chămpa. Trong tài liệu "Thư mục chuyên đề Văn hóa Chăm: Đời sống, lễ hội, phong tục tập quán của...

   74 p husc 24/07/2015 143 2

 • Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của từ ngữ địa phương trong tục ngữ ca dao Quảng Nam

  Đặc điểm ngôn ngữ văn hóa của từ ngữ địa phương trong tục ngữ ca dao Quảng Nam

  Nghiên cứu đặc điểm từ ngữ địa phương trong tục ngữ và ca dao Quảng Nam có thông kê, phân loại và đánh giá; Tìm hiểu bản sắc văn hóa Quang Nam biểu hiện qua từ ngữ địa phương trong tục ngữ, ca dao đã sưu tầm được. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   9 p husc 30/03/2015 143 1

 • Báo chí - truyền bá và sáng tạo văn hóa

  Báo chí - truyền bá và sáng tạo văn hóa

  Bài viết "Báo chí - truyền bá và sáng tạo văn hóa" trình bày vai trò tích cực của báo chí trong việc truyền bá văn hóa, nêu lên những mặt hạn chế, xuống cấp về mặt văn hóa báo chí hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p husc 27/03/2017 142 2

 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT

  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN MỘT CHIỀU: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT

  Cũng nhƣ tất cả các dạng bài tập khác nhau của phần Điện học, những bài toán về ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM TỔNG QUÁT cũng muôn hình vạn trạng, đa dạng và phong phú với những mức độ từ thấp đến cao. Tuy không đòi hỏi nhiều về những kiến thức vật lý chuyên sâu, nhƣng việc hiểu nguyên lý, cấu tạo một mạch điện có dòng điện không đổi để...

   24 p husc 01/10/2013 142 4

 • Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học (CNSH) thực sự trở thành một ngành công nghiệp vào cuối những năm 1970 nhưng nó đã được đề cập và tiên đoán tiềm năng phát triển từ 60 năm trước đó [1]. CNSH là tập hợp các khám phá khoa học và kỹ thuật thí nghiệm cho phép các nhà khoa học thao tác và sử dụng các hệ thống sinh học trong nghiên cứu cơ bản và phát triển các...

   27 p husc 01/10/2013 142 4

 • Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

  Bài giảng môn Địa chất lịch sử - GV. Hoàng Thị Kiều Oanh

  Bài giảng môn Địa chất lịch sử do GV. Hoàng Thị Kiều Oanh biên soạn nhằm giúp các bạn biết được tổng quan về địa chất lịch sử; các khái niệm liên quan đến địa chất lịch sử; lịch sử phát triển vỏ trái đất. Với các bạn chuyên ngành Địa lý thì đây là tài liệu hữu ích.

   87 p husc 10/06/2015 141 1

 • Lễ hội truyền thống VN-2

  Lễ hội truyền thống VN-2

  Đên nay ơ Minh Đưc, huyên Ưng Hoa, tỉnh Ha Tây ngươi dân vân co thoi quen goi con trâu la con nghe cho du con trâu đo đa lam "cha" lam "me", chân đa bai, răng đa long không thê keo cay. Theo như lơi kê cua cac bâc cho niên: Xa xưa, vung nay la rôn nươc đông chiêm, nghiêp canh nông ca năm chỉ ơ môt mua ma vân bâp bênh. Cư dân đoi ngheo xơ xac trên đông trăng, nươc trong. Cho...

   86 p husc 09/02/2012 138 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số