• Tài liệu hướng dẫn thực hành môn trắc địa đại cương

  Tài liệu hướng dẫn thực hành môn trắc địa đại cương

  Nội dung tài liệu trình bày về việc sử dụng máy kinh vĩ quang học, hai bài toán trắc địa cơ bản, một số ứng dụng của máy kinh vĩ trong trắc địa, xây dựng lưới khống chế mặt bằng và xây dựng lưới khống chế độ cao.

   24 p husc 28/02/2018 158 2

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS - Đặng Thị Mỹ Lan

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS - Đặng Thị Mỹ Lan

  Tài liệu này giới thiệu về ArcGIS của ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS. Tài liệu được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 1 tìm hiểu về ArcGIS, sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản của ArcGIS và dữ liệu GIS. Phần hai, bắt đầu từ chương 2 trình bày cách thức xây dựng dự án GIS, là một dự án mẫu để bạn đọc thực hành....

   84 p husc 23/07/2015 158 7

 • Đặc điểm hiện tượng đồng nghĩa lâm thời trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam hiện đại

  Đặc điểm hiện tượng đồng nghĩa lâm thời trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam hiện đại

  Nghiên cứu hiện tượng đồng nghĩa lâm thời; Cấu trúc và phương thức thể hiện đồng nghĩa lâm thời trong thơ hiện đại; Đặc trưng và giá trị tu từ hiện tượng đồng nghĩa lâm thời trong ngôn ngữ thơ ca Việt Nam hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 30/03/2015 156 1

 • Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử Việt Nam_tập 6

  Tìm hiểu về các nhân vật lịch sử Việt Nam_tập 6

  Tài liệu giới thiệu về các nhân vật lịch sử và các danh nhân văn hóa nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam

   41 p husc 09/02/2012 155 4

 • Thế giới nghệ thuật trong tập truyện khi hoa kiều mạch nở của Lee Hyoseok

  Thế giới nghệ thuật trong tập truyện khi hoa kiều mạch nở của Lee Hyoseok

  Cảm hứng nghệ thuật và kiểu nhân vật trung tâm trong tập truyện ngắn khi hoa kiều mạch nở; Không gian, thời gian nghệ thuật và một số phương diện nghệ thuật trong tập truyện ngắn khi hoa kiều mạch nở. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 03/12/2015 154 1

 • Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài

  Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài

  Cơ sở lý luận về từ ngữ và so sánh từ, khái quát về truyện ngắn và Phạm Thị Hoài; Đặc điểm so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài; Giá trị của so sánh tu từ trong ngôn ngữ truyện ngắn Phạm Thị Hoài. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 13/04/2015 153 1

 • Sự phân biệt giới tính trong giao tiếp tiếng Việt

  Sự phân biệt giới tính trong giao tiếp tiếng Việt

  Những vấn đề chung về ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ theo giới. Sự phân biệt giới tính qua việc sử dụng từ nhân xưng và qui chiếu nhân vật trong giao tiếp của người Việt. Nghiên cứu sự phân biệt giới tính qua một số hành động ngôn từ trong giao tiếp của người Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   16 p husc 15/04/2015 152 1

 • Nhập môn báo trực tuyến - TS Phan Văn Thu

  Nhập môn báo trực tuyến - TS Phan Văn Thu

  Nhập môn báo trực tuyến của TS Phan Văn Thu giúp chúng ta có cài nhìn tổng quan về lịch sử hình thành báo trực tuyến trên thế giới và Việt Nam.Các cơ quan báo chí trên thế giới hiện nay đều có báo chí trên thế giới hiện nay đều có báo trực tuyến với nhiều hình thức thông tin trực tuyến phong phú.

   62 p husc 10/06/2015 150 5

 • Dòng điện trong chất khí

  Dòng điện trong chất khí

  Chất khí là môi trường cách điện. - Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. - Bản chất dòng điện trong chất khí. -Quá trình dẫn điện từ lực trong chất khí và điều kiện tạo ra quá trình dẫn điện tự lực.

   10 p husc 09/02/2012 150 1

 • Bài giảng Nhập môn Báo Phát thanh

  Bài giảng Nhập môn Báo Phát thanh

  Nói đến phát thanh, chúng ta hình dung ngay đến radio. Vài ba chục năm trước, radio thường có hình dạng thô thiển, kích cỡ lớn, cồng kềnh. Đó là chưa kể đến những chiếc radio đầu tiên trong lịch sử nhân loại có hình dạng chư chiếc thùng đựng gạo. Cùng với năm tháng, cũng như sự phát triển của khoa học và đời sống kinh tế xã hội, radio cũng có...

   40 p husc 10/06/2015 149 7

 • Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông

  Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông

  Bài viết "Một góc nhìn về tính văn hóa của hệ thống truyền thông" đề cập đến tính văn hóa trong việc đưa tin, đề cập các vấn đề xã hội - con người và năng lực văn hóa của người làm báo. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 27/03/2017 149 1

 • Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

  Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis

  Tài liệu Hướng dẫn sử dụng MicroStation và Famis trình bày căn bản về phần mềm MicroStation, trình tự làm bản đồ số trên MicroStation, hướng dẫn sử dụng phần mềm tích hợp đo vẽ và thành lập địa chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   100 p husc 23/07/2015 147 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số