• Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Nghiên cứu chức năng tư duy và chức năng giao tiếp của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam có sử dụng quan điểm của Roman Jakobson. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 27/03/2015 130 1

 • Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định nhằm hiểu sâu sắc mục đích giao tiếp của người Trung Quốc và người Việt Nam; Phản ánh nét giống nhau và khác nhau dưới góc độ ngữ dụng, ngôn ngữ, văn hóa, tư duy. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 15/04/2015 130 5

 • Năng lực thẩm mỹ của nhà báo

  Năng lực thẩm mỹ của nhà báo

  Bài viết "Năng lực thẩm mỹ của nhà báo" trình bày nguyên nhân của tình trạng phai nhạt năng lực thẩm mỹ trong cộng đồng nói chung và của nhà báo nói riêng; từ đó, đưa ra cách thức rèn luyện và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p husc 27/03/2017 127 2

 • Lịch sử báo chí thế giới - TS Triệu Thanh Lê

  Lịch sử báo chí thế giới - TS Triệu Thanh Lê

  Lịch sử báo chí thế giới nhằm trang bị những kiến thức về quá trình phát triển của báo chí thế giới từ lúc hình thành cho đến ngày hôm nay, giúp sinh viên nắm được những vấn đề có tính quy luật của báo chí thế giới.

   32 p husc 10/06/2015 126 4

 • LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG với C++

  LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG với C++

  CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 1.1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) LÀ GÌ ? Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu...

   351 p husc 06/02/2012 123 9

 • Đối chiếu hệ thông thuật ngữ thể thao trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu hệ thông thuật ngữ thể thao trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Tìm hiểu lý luận về từ, thuật ngữ, hệ thống thuật ngữ, con đường hình thành thuật ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt; các phương thức xây dựng hệ thống thuật ngữ; sự phân biệt thuật ngữ với nghề nghiệp. Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, hệ thống thuật ngữ và ngữ nghĩa của thuật ngữ thể thao. Đối chiếu đặc điểm cấu tạo và đặc...

   12 p husc 15/04/2015 123 1

 • Báo chí và văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Báo chí và văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

  Bài viết "Báo chí và văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế" giới thiệu về các nội dung: báo chí - loại hình ý thức xã hội đặc thù, báo chí và quá trình hội nhập quốc tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 27/03/2017 123 1

 • Đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt thông qua việc khảo sát những đặc điểm phương tiện biểu trưng và giá trị biểu trưng của thành ngữ chỉ thói hư tật xấu cơ bản nhất của con người là (ác, gian, mưu mô, tham). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440...

   15 p husc 15/04/2015 122 1

 • Lý thuyết mạch - TS. Ngô Sĩ Liên

  Lý thuyết mạch - TS. Ngô Sĩ Liên

  Tài liệu Lý thuyết mạch do Tiến sĩ Ngô Sĩ Liên biên soạn có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày các vấn đề về: Các khái niệm cơ bản về mạch điện tử, các định luật cơ bản phân tích mạch điện, các mạch RLC đơn giản dưới tác động của DC và AC, phân tích mạch bằng máy tính. Mời các bạn tham khảo để vận dụng hiệu quả vào học...

   20 p husc 10/06/2015 122 4

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục của Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989 - 2005

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục của Thừa Thiên Huế giai đoạn 1989 - 2005

  Nghiên cứu toàn diện (chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước; quá trình phát triển; thành tựu, hạn chế...) về sự nghiệp giáo dục Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 1989 -2005, qua đó góp phần nhận thức đầy đủ hơn lịch sử Thừa Thiên Huế thời kỳ đổi mới, cùng cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

   9 p husc 30/01/2015 120 2

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS - Đặng Thị Mỹ Lan

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcGIS - Đặng Thị Mỹ Lan

  Tài liệu này giới thiệu về ArcGIS của ESRI - phần mềm xây dựng dự án thông tin địa lý GIS. Tài liệu được chia làm hai phần. Phần đầu, chương 1 tìm hiểu về ArcGIS, sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản của ArcGIS và dữ liệu GIS. Phần hai, bắt đầu từ chương 2 trình bày cách thức xây dựng dự án GIS, là một dự án mẫu để bạn đọc thực hành....

   84 p husc 23/07/2015 117 7

 • Nhà báo quốc tế: phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa chính trị

  Nhà báo quốc tế: phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa chính trị

  Bài viết "Nhà báo quốc tế phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa chính trị" trình bày về khái quát hoạt động truyền thông quốc tế, giới thiệu về phẩm chất nghề nghiệp nhà báo quốc tế gắn với tầm vóc văn hóa, văn hóa chính trị của nhà báo quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p husc 27/03/2017 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số