• Đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ chỉ thói hư tật xấu trong tiếng Anh và tiếng Việt thông qua việc khảo sát những đặc điểm phương tiện biểu trưng và giá trị biểu trưng của thành ngữ chỉ thói hư tật xấu cơ bản nhất của con người là (ác, gian, mưu mô, tham). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440...

   15 p husc 15/04/2015 288 1

 • Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Đối chiếu đặc điểm ngữ dụng của câu phủ định tiếng Trung và tiếng Việt

  Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định nhằm hiểu sâu sắc mục đích giao tiếp của người Trung Quốc và người Việt Nam; Phản ánh nét giống nhau và khác nhau dưới góc độ ngữ dụng, ngôn ngữ, văn hóa, tư duy. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   13 p husc 15/04/2015 265 5

 • Từ điển trái nghĩa – đồng nghĩa tiếng Việt part 1

  Từ điển trái nghĩa – đồng nghĩa tiếng Việt part 1

  Tài liệu “Từ điển trái nghĩa – đồng nghĩa tiếng Việt” được biên soạn nhằm phục vụ chủ yếu cho việc học phần từ ngữ trong môn tiếng Việt của học sinh tiểu học và những năm đầu của bậc trung học phổ thông. Ngoài ra tài liệu còn là nguồn tham khảo bổ ích cho thanh thiếu niên Việt Kiều muốn nắm vững tiếng nói của quê hương và...

   21 p husc 09/02/2012 257 7

 • Lịch sử báo chí thế giới - TS Triệu Thanh Lê

  Lịch sử báo chí thế giới - TS Triệu Thanh Lê

  Lịch sử báo chí thế giới nhằm trang bị những kiến thức về quá trình phát triển của báo chí thế giới từ lúc hình thành cho đến ngày hôm nay, giúp sinh viên nắm được những vấn đề có tính quy luật của báo chí thế giới.

   32 p husc 10/06/2015 252 4

 • Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Objectstore

  Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Objectstore

  Nghiên cứu các hệ quản trị về cơ sở dữ liệu hướng tới đối tượng tìm hiểu một số vấn đề cơ bản của hệ quản trị CSDL hướng đối tượng Objectstore; Phân tích và thiết kế hệ thống tin học quản lý nhà hàng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   4 p husc 20/03/2015 231 1

 • Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

  Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

  Chuyên khảo “Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt” sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra 2009, sẽ cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về những khuynh hướng của tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam. Chuyên khảo cũng cung cấp những thông tin về tỷ số...

   65 p husc 25/12/2015 225 1

 • Ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt

  Ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt

  Những vấn đề chung về ngôn ngữ và lý thuyết về ẩn dụ ý niệm trong ngôn ngữ học tri luận. Khảo sát và nghiên cứu ẩn dụ ý niệm phạm trù chỉ thời tiết trong tiếng Việt qua nguồn dữ liệu là ngôn ngữ đời sống (thành ngữ, tục ngữ, các truyện nôm và ngôn ngữ báo chí). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   16 p husc 16/04/2015 223 7

 • Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính nhân văn của báo chí hiện nay

  Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính nhân văn của báo chí hiện nay

  Trong cuộc sống cũng như trong văn học và báo chí, các khái niệm tính nhân đạo, tính nhân văn và tính nhân loại có cùng phạm trù ngữ nghĩa, những biểu hiện ở các cấp độ khác nhau. Vậy trong báo chí hiện nay hàm lượng văn hóa và tính nhân văn được thể hiện như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Thử bàn về hàm lượng văn hóa và tính...

   13 p husc 27/03/2017 218 2

 • Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Đối chiếu danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt

  Cơ sở lý luận về từ ngữ, phân loại từ ngữ, sử dụng từ ngữ; Đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của danh từ đơn vị trong tiếng Anh và tiếng Việt; Đối chiếu đặc trưng ngữ nghĩa và cú pháp của danh từ đơn vị trong tiếng Anh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   21 p husc 02/04/2015 218 1

 • Văn hóa phỏng vấn

  Văn hóa phỏng vấn

  Bài viết "Văn hóa phỏng vấn" chỉ xem xét văn hóa phỏng vấn từ phương diện người phỏng vấn - nhà báo, dưới 3 góc độ: Kiến thức văn hóa, kĩ năng phỏng vấn và đạo đức nghề nghiệp của người phỏng vấn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 27/03/2017 215 4

 • Năng lực thẩm mỹ của nhà báo

  Năng lực thẩm mỹ của nhà báo

  Bài viết "Năng lực thẩm mỹ của nhà báo" trình bày nguyên nhân của tình trạng phai nhạt năng lực thẩm mỹ trong cộng đồng nói chung và của nhà báo nói riêng; từ đó, đưa ra cách thức rèn luyện và đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p husc 27/03/2017 209 2

 • Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Các chức năng của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam

  Nghiên cứu chức năng tư duy và chức năng giao tiếp của ngôn ngữ trong tục ngữ Việt Nam có sử dụng quan điểm của Roman Jakobson. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 27/03/2015 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số