• Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc

  Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc

  Bài viết "Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc" nghiên cứu cơ chế của biên bán qua biên giới Việt - Trung trong đó chú trọng vào kinh nghiệm hợp tác của thương gia Trung Quốc với đối tác Việt Nam ở Móng Cái,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu...

   10 p husc 24/03/2016 62 1

 • So sánh các chủ nghĩa xã hội thị trường: Những điều gợi mở từ kinh nghiệm của Hungari đối với Việt Nam đương đại

  So sánh các chủ nghĩa xã hội thị trường: Những điều gợi mở từ kinh nghiệm của Hungari đối với Việt Nam đương đại

  Bài viết "So sánh các chủ nghĩa xã hội thị trường: Những điều gợi mở từ kinh nghiệm của Hungari đối với Việt Nam đương đại" giới thiệu về thị trường và nhà nước sự phi chính thức và quà tặng, chủ nghĩa xã hội thị trường ở Hungari sau năm 1986,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   10 p husc 24/03/2016 87 1

 • Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của cộng đồng Khơ-me Nam Bộ - Huỳnh Ngọc Thu

  Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của cộng đồng Khơ-me Nam Bộ - Huỳnh Ngọc Thu

  Theo quan niệm của Phật giáo, báo hiếu không chỉ là hành vi được thực hiện vào dịp Vu Lan mà còn là hành vi liên tục của con người nhằm biểu hiện sự đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Báo hiếu trong hành vi tôn giáo của cộng đồng Khơ-me...

   8 p husc 24/03/2016 106 1

 • Những nghi lễ vòng đời của dân tộc Nhật Bản - Hoàng Minh Lợi

  Những nghi lễ vòng đời của dân tộc Nhật Bản - Hoàng Minh Lợi

  Văn hóa Nhật Bản với bản sắc riêng rất đậm nét và có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của quốc gia, dân tộc, bài viết "Những nghi lễ vòng đời của dân tộc Nhật Bản" cung cấp cho các bạn nghi lễ vòng đời của dân tộc Nhật Bản như: Nghi lễ đặt tên, nghi lễ thành nhân, nghi lễ hôn nhân, nghi lễ tang ma,...

   8 p husc 24/03/2016 83 1

 • Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn dân tộc học - Trương Văn Món

  Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn dân tộc học - Trương Văn Món

  Bài viết "Tiếp cận kho tàng di sản văn bản lá buông (Agal Bac) của người Chăm dưới góc nhìn dân tộc học" giới thiệu sơ lược kho tàng di sản văn bản lá buông của người Chăm nhằm đóng góp thêm tài liệu cho những nhà dân tộc học nói riêng và những nhà liên ngành khác có hướng tiếp cận, khai thác tư liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p husc 24/03/2016 101 1

 • Phong tục phân chia đất đai của người Chăm theo chế độ mẫu hệ trong bối cảnh bình đẳng giới hiện nay - Ngô Thị Phương Lan

  Phong tục phân chia đất đai của người Chăm theo chế độ mẫu hệ trong bối cảnh bình đẳng giới hiện nay - Ngô Thị Phương Lan

  Nội dung bài viết "Phong tục phân chia đất đai của người Chăm theo chế độ mẫu hệ trong bối cảnh bình đẳng giới hiện nay" khảo sát sự vận hành của tổ chức xã hội trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay vốn nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa nam và nữ.

   9 p husc 24/03/2016 85 1

 • Giá trị đạo đức của gia đình người Hoa Quảng Đông qua lễ cưới - Trần Hạnh Minh Phương

  Giá trị đạo đức của gia đình người Hoa Quảng Đông qua lễ cưới - Trần Hạnh Minh Phương

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Giá trị đạo đức của gia đình người Hoa Quảng Đông qua lễ cưới" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về đề cao chữ hiếu, vai trò và phẩm hạnh của của đôi vợ chồng, những giá trị của một gia đình lý tưởng,...

   9 p husc 24/03/2016 105 1

 • Tác động của nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay

  Tác động của nhóm lợi ích ở Việt Nam hiện nay

  Trong xã hội có nhiều dạng, kiểu, hình thức nhóm lợi ích khác nhau, chúng tác động bằng các phương thức kinh tế, chính trị và thông tin, tư tưởng lên việc xây dựng và thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam nhóm lợi ích tiêu cực đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên sự phát triển của xã hội. Nếu không ngăn chặn tích cực và...

   12 p husc 24/03/2016 64 3

 • Xã hội hóa giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Xã hội hóa giáo dục và y tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Ở Việt Nam hiện nay, giáo dục và y tế đã và đang được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cùng với sự nghiệp đổi mới về kinh tế, lĩnh vực giáo dục và y tế cũng đã được đổi mới rất căn bản. Một trong những nội dung của đổi mới giáo dục và y tế đã được thừa nhận là xã hội hóa giáo dục và y tế. Nhưng thực chất của xã hội hóa giáo...

   7 p husc 24/03/2016 95 1

 • Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

  Nhằm bảo vệ người dân trước những hẫng hụt nguồn thu nhập do ốm đau, thất nghiệp, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật, tuổi già và cái chết, bảo đảm an sinh xã hội vừa là kết quả, thước đo, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung; đồng thời phản ánh và góp phần hiện thực hóa các quyền xã hội của...

   10 p husc 24/03/2016 111 1

 • Chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay

  Chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết đề cập những khó khăn, bất cập trong chính sách đối với trẻ tự kỷ ở Việt Nam, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm giúp trẻ tự kỷ có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

   9 p husc 24/03/2016 112 1

 • Gia đình Việt Nam sau 30 năm đổi mới

  Gia đình Việt Nam sau 30 năm đổi mới

  Bài viết tập trung phân tích những thành tựu về công tác gia đình, những hạn chế chủ yếu về nhận thức cũng như những bất cập trong đời sống gia đình hiện nay, các nguyên nhân của tình hình đó. Trên cơ sở các phân tích cụ thể bài viết đã trình bày một số vấn đề chủ yếu cần quan tâm về mặt chính sách nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no...

   10 p husc 24/03/2016 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số