• Sự kỳ thị đối với lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam

  Sự kỳ thị đối với lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam

  Bài viết phân tích sự kỳ thị xảy ra trong một số lĩnh vực hoạt động sống cơ bản của nhóm lao động này trong đời sống đô thị. Theo các tác giả, đó là một trong các nguyên nhân tạo ra sự khác biệt, khoảng cách khó vượt qua giữa lao động nhập cư nghèo với cộng đồng cư dân đô thị. Do sự kỳ thị đó nên trong cuộc sống hàng ngày nhóm lao...

   9 p husc 24/03/2016 204 2

 • Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

  Giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

  Hiện nay các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có hơn 40 khu công nghiệp (KCN). Số lao động địa phương làm việc tại đây thì có nhà ở, còn lại phần lớn người lao động từ các địa phương khác tới làm việc tại các KCN phải thuê nhà ở. Vì vậy, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động là việc làm quan trọng để ổn định lực lượng lao động, giúp...

   8 p husc 24/03/2016 91 1

 • Từ khái niệm nông dân tới xã hội tiểu nông ở Việt Nam: Dẫn vào một nghiên cứu về phát triển nông thôn - Bùi Quang Dũng

  Từ khái niệm nông dân tới xã hội tiểu nông ở Việt Nam: Dẫn vào một nghiên cứu về phát triển nông thôn - Bùi Quang Dũng

  Bài viết "Từ khái niệm nông dân tới xã hội tiểu nông ở Việt Nam: Dẫn vào một nghiên cứu về phát triển nông thôn" phân tích tình hình nghiên cứu về các quan hệ ruộng đất và xã hội nông thôn trong thời gian qua từ các công trình của các học giả trong nước và quốc tế. Ngoài việc phân tích, nhận diện một vài khái niệm làm việc liên quan tới vấn...

   10 p husc 24/03/2016 122 1

 • Chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Chính sách trợ giúp xã hội cho người nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

  Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến hành thực hiện chính sách TGXH cho người nghèo đạt được một số kết quả quan trọng, khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao đời sống cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (đối tượng thuộc diện nghèo). Song quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số...

   11 p husc 24/03/2016 146 2

 • Phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

  Phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

  Bài viết phân tích thực trạng phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, những khó khăn của phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và các giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay.

   8 p husc 24/03/2016 112 1

 • Các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay

  Các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích nguyên nhân xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam trong những năm gần đây: mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự bất ổn về kinh tế và chính trị, sự phân tầng trong xã hội, sự khó khăn về kinh tế, mặt trái của sự phát triển về khoa học - kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa, tính chất của hiện tượng...

   7 p husc 24/03/2016 93 1

 • Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam

  Chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam

  Bài viết phân tích chính sách hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, tác động của chính sách đến giảm nghèo ở Việt Nam. Theo tác giả, ngày nay giảm nghèo được nhìn nhận không chỉ với ý nghĩa tăng thu nhập mà còn với nghĩa cải thiện cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo. Khi người nghèo có trình độ, có sức khỏe,...

   10 p husc 24/03/2016 328 1

 • Hội nhập quốc tế của nghiên cứu xã hội ở Việt Nam: Một phân tích và tự sự - Bùi Thế Cường

  Hội nhập quốc tế của nghiên cứu xã hội ở Việt Nam: Một phân tích và tự sự - Bùi Thế Cường

  Hội nhập khoa học quốc tế là vấn đề ngoại ngữ hay phương pháp, nhưng có thể hội nhập khoa học quốc tế chăng nếu không biết ngoại ngữ, hội nhập khoa học quốc tế là vấn đề ngoại ngữ và phương pháp hay là vấn đề văn hóa và định chế,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hội...

   12 p husc 24/03/2016 101 2

 • Các mối quan hệ trong gia đình ở Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm - Nguyễn Hữu Minh

  Các mối quan hệ trong gia đình ở Việt Nam: Một số vấn đề cần quan tâm - Nguyễn Hữu Minh

  Trong những năm vừa qua việc xây dựng gia đình Việt Nam theo định hướng nâng cao chất lượng mối quan hệ gia đình đã đạt một số kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm xét về cả các mối quan hệ gia đình theo chiều ngang và theo chiều dọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Các mối quan hệ trong gia đình ở...

   10 p husc 24/03/2016 104 1

 • Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay

  Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay

  Đô thị hóa là một quy luật tất yếu, tỷ lệ đô thị hóa được xem là một chỉ báo về sự phát triển của một quốc gia, vùng miền, địa phương. Đô thị hóa không chỉ là sự mở rộng không gian địa lý của các thành phố, thị xã, mà còn là quá trình biến đổi dân cư. Nội dung bài viết giới thiệu những nét cơ bản về quá trình đô thị hóa ở...

   8 p husc 24/03/2016 95 1

 • Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng về đời sống tinh thần - Dương Thị Thu Hương

  Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng về đời sống tinh thần - Dương Thị Thu Hương

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng về đời sống tinh thần" dưới đây để nắm bắt được sự hài lòng của người Việt Nam đối với khía cạnh đời sống tinh thần sẽ góp phần mô tả bức tranh tổng thể về sự tự đánh giá của chính người Việt Nam đối với một trong những khía cạnh quan...

   12 p husc 24/03/2016 87 2

 • Sự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

  Sự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

  Bài viết phân tích sự chi phối của nhóm lợi ích đến việc thực hiện công bằng xã hội (CBXH) đối với các thành phần kinh tế (TPKT) tại Việt Nam hiện nay. Sự chi phối của nhóm lợi ích đến thực hiện CBXH đối với các TPKT biểu hiện trong các lĩnh vực như đất đai, tài chính, tiền tệ, đầu tư... Từ những phân tích về sự chi phối của nhóm lợi...

   7 p husc 24/03/2016 64 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số