• Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

  Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

  Nội dung cuốn sách bao gồm: Cơ sở tính toán bình sai trắc địa; Một số vấn đề của phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán; Cơ Bình sai lưới trắc địa tự do, Một số vấn đề xử lý toán học lưới trắc địa mặt đất và GPS với số lượng ẩn số lớn, Một số vấn đề về phương pháp tính và tối ưu hoá tính toán, Ứng dụng các phần mềm GIS

   222 p husc 01/10/2013 247 6

 • Bài giảng xác suất và thống kê toán học

  Bài giảng xác suất và thống kê toán học

  Trong chương này các bạn sẽ được học chuyên đề về Ước lượng xác suất thống kê. Các bài toán đặc trưng về ước lượng, hai dạng toán thông dụng là ước lượng khoảng và ước lượng điểm. Các bạn sẽ được làm quen với các ví dụ rất chi tiết để hoàn thành kiến thức chương này

   311 p husc 01/10/2013 307 8

 • Bài giảng toán ứng dụng: Phương pháp tính

  Bài giảng toán ứng dụng: Phương pháp tính

  Toán học ứng dụng là một ngành toán học áp dụng các kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác. Các ứng dụng có thể bao gồm giải tích số, toán học tính toán, mô hình toán học, tối ưu hoá, toán sinh học, tin sinh học, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, xác suất và thống kê, toán tài chính, mật mã, hình học hữu hạn, khoa học máy tính, ...Phương...

   65 p husc 01/10/2013 212 5

 • Chương 3: Cơ sở toán học bản đồ

  Chương 3: Cơ sở toán học bản đồ

  Bản đồ học đại cương là mô hình kí hiệu hình tượng không gian của các đối tượng , hiện tượng tự nhiên và xã hội , được thu nhỏ , được tổng hóa theo cơ sở toán học nhát định, nhằm phản ánh vị trí , sự phân bố không gian và mối tương quan giữa các đối tượng và hiện tượng và những biến đổi của chúng theo thời gian.

   34 p husc 01/10/2013 202 2

 • TOÁN HỌC KINH TẾ VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

  TOÁN HỌC KINH TẾ VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI

  Một vài người trong số những khán giả đặc biệt đang ngồi tại đây, và có lẽ nhiều bạn đồng nghiệp của tôi, những người không có mặt, có thể nói rằng cái tiêu đề mà tôi chọn cho bài diễn thuyết này thật đúng là một câu lạ lùng và giả tạo. Đề tài trừu tượng của môn toán kinh tế có gì quan hệ với những vấn đề rất thực tế trong...

   12 p husc 01/10/2013 123 2

 • GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A3 ĐẠI HỌC

  GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A3 ĐẠI HỌC

  Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Nội dung của toán cao cấp A1, A3 chủ yếu là phép tính vi tích phân của hàm một hoặc nhiều biến, còn toán cao cấp A2 là các cấu trúc đại số và đại số tuyến tính.

   43 p husc 01/10/2013 238 6

 • SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOÁN CAO CẤP (A1)

  SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TOÁN CAO CẤP (A1)

  Toán cao cấp A1 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn Toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các học liệu: sách, giáo trình in, băng đĩa hình,..., sách hướng dẫn cho người học toán cao cấp là rất cần thiết. Tập sách hướng dẫn này được biên soạn là...

   138 p husc 01/10/2013 178 3

 • PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1

  PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1

  Dạy học trong bối cảnh mới Vấn đề tri thức (trong đó có tri thức toán học) cũng lâu đời như chính con người vậy. Thời đại nào cũng thế, và ở đâu cũng vậy, con người không thể sống được nếu không có tri thức. Đúng như Francis Bacon nói, tri thức là sức mạnh, là quyền lực của con người. Ngày nay, vấn đề tri thức được đặt lại hoàn toàn...

   20 p husc 01/10/2013 125 3

 • Từ điển Toán học Anh -Việt

  Từ điển Toán học Anh -Việt

  Cuốn “Từ điển Toán học Anh - Việt” được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bạn đọc hiện nay về từ điển đối chiếu chuyên ngành Anh - Việt. Ban Từ điển của Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật tổ chức biên soạn cuốn từ điển này dựa trên những tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt gần đây nhất về toán học và những...

   451 p husc 01/10/2013 142 3

 • Toán Rời Rạc - Phạm Tiến Sơn

  Toán Rời Rạc - Phạm Tiến Sơn

  Toán học rời rạc là một bộ phận của toán học nhằm nghiên cứu các đối tượng rời rạc: Nghiên cứu các cấu trúc rời rạc khác nhau và các phương pháp giải các vấn đề có liên quan đến cấu trúc này. Thông tin lưu trữ vận hành trong máy tính dưới dạng các tín hiệu rời rạc ( các máy tính liên tục chỉ là các máy tính tương tự, chuyên dụng). Vì...

   197 p husc 01/10/2013 312 7

 • LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP

  LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP

  Toán cao cấp A1 là học phần đầu tiên của chương trình toán dành cho sinh viên các nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Để học tốt môn Toán cao cấp theo phương thức Đào tạo từ xa, bên cạnh các học liệu: sách, giáo trình in, băng đĩa hình,..., sách hướng dẫn cho người học toán cao cấp là rất cần thiết.

   98 p husc 01/10/2013 189 6

 • Giáo trình Toán học cao cấp - Tập 1

  Giáo trình Toán học cao cấp - Tập 1

  Chương I dành để ôn tập và bổ sung những kiến thức về tập hợp và ánh xạ về số thực đã được học ở bậc trung học phr thông trình bày những kiến thức cơ bản về số phức các phép tính về spps phức. Sinh viên cần hiểu kĩ các kiến thức đó, là, quen với số phức...

   270 p husc 01/10/2013 247 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số