• Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc tính sinh học và phân bố của cá Dìa Siganus Guttatus (Bloch, 1787) ở đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

  Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu trúc chủng quần cá, sự sinh trưởng, phát triển, dinh dưỡng và sinh sản của cá Dìa; Sự phân bố của cá Dìa và những thích nghi sinh thái của chủng quần cá Dìa ở đầm Ô Loan. Đề xuất giải pháp cho việc khai thác hợp lý, duy trì và phát triển bền vững nguồn lợi cá Dìa. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   6 p husc 13/05/2015 327 3

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Hà thủ ô Đỏ (Polygonum multiflorum Thunb)

  Nghiên cứu các phương thức nhân giống Invitro cho cây Hà thủ ô Đỏ thuộc họ rau Răm từ việc chuẩn bị điều kiện nuôi cấy, thí nghiệm, nhiên liệu in vitro, nhân nhanh in vitro đến các công đoạn nhân chồi từ đoạn thân, nhân chồi từ đỉnh sinh trưởng, tạo rễ, đưa cây ra đất và nghiên cứu những ảnh hưởng của cơ chất đến sự thích nghi, sinh...

   6 p husc 19/05/2015 327 2

 • Nghiên cứu thành phần và tính chất của polysaccharide tách chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu thành phần và tính chất của polysaccharide tách chiết từ nấm Linh chi Ganoderma Lucidum nuôi trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

  Từ nấm Linh chi đỏ G. lucidum được nuôi trồng tại hợp tác xã Phú LươngI, Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu tách chiết, xác định được tính chất và cấu trúc của polysaccharide tinh khiết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 17/06/2015 326 4

 • Mối quan hệ giữa cái logic và cái lịch sử trong sự vận động

  Mối quan hệ giữa cái logic và cái lịch sử trong sự vận động

  Làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cái logíc và cái lịch sử trong sự vận động của khái niệm; Phân tích bản chất của khái niệm và cơ sở vận động của khái niệm; Phân tích mối tương quan giữa cái logíc và cái lịch sử trong sự vận động của khái niệm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 -...

   6 p husc 04/05/2015 324 2

 • Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông Hương theo chỉ số chất lượng nước (WQI) góp phần bảo vệ và khai thác nguồn nước

  Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông Hương theo chỉ số chất lượng nước (WQI) góp phần bảo vệ và khai thác nguồn nước

  Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước WQI. Đánh giá tầm quan trọng của sông Hương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông Hương. Đánh giá sự biến động chất lượng nước sông Hương theo WQI và đề xuất...

   23 p husc 08/07/2015 321 1

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1945 - 2009

  Trình bày tương đối đầy đủ, toàn diện các địa danh, địa giới các quận huyện, xã phường và quá trình thay đổi các đơn vị hành chính ở tỉnh Quảng Trị từ năm 1945 đến năm 2009. Nghiên cứu, lý giải nguyên nhân của sự biến đổi địa danh, địa giới này và tìm hiểu căn cứ khoa học cho việc phân định địa giới...

   10 p husc 09/02/2015 318 1

 • Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu khả năng trợ sinh của vi khuẩn thuộc giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm ở Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tạo ra các giống Bacillus và Pseudomonas phân lập từ ao nuôi tôm có hoạt tính đối kháng cao với các vi khuẩn gây bệnh thuộc giống Vibrio; Xác định một số đặc tính liên quan đến khả năng trợ sinh của giống Bacillus và Pseudomonas. Tạo điều kiện cho việc sản xuất chế phẩm trợ sinh (probiotic) từ Vi sinh vật bản địa để kiểm soát Vibrio spp...

   6 p husc 21/05/2015 313 3

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo Long tu (Dendrobium primulinum Lindl.)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hoàng thảo Long tu (Dendrobium primulinum Lindl.)

  Nghiên cứu tổng quan về nuôi cấy mô và tế bào thực vật; Tầm quan trọng của nuôi cấy mô tế bào thực vật; Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của giống in vitro lan Hoàng Thảo, Long tu và việc nhân giống in vitro lan Dendrobium primulinum Lindl quý hiếm ở rừng Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com...

   7 p husc 22/05/2015 311 5

 • Tìm hiểu giải thuật Needleman - Wunsch trên kiến trúc bộ nhớ phân tán và chia sẻ

  Tìm hiểu giải thuật Needleman - Wunsch trên kiến trúc bộ nhớ phân tán và chia sẻ

  Nghiên cứu tính toán song song; Cấu trúc hệ thống trong xử lý đồ họa GPU với công nghệ tính toán hỗ trợ song song dữ liệu với CUDA và MOI. Xây dựng ứng dụng giải thuật Needleman - Wunsch trên kiến trúc bộ nhớ phân tán và chia sẻ cho bài toán bắt cặp trình tự. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   6 p husc 31/03/2015 310 1

 • Kết cấu phân mãnh trong tiểu thuyết Haruki Murakami

  Kết cấu phân mãnh trong tiểu thuyết Haruki Murakami

  Nghiên cứu về kết cấu phân mảnh được biểu hiện qua cốt truyện, nhân vật và không gian - thời gian nghệ thuật trong 6 tiểu thuyết (Biên niên ký chim vặn dây cót do Trần Tiễn Cao Đăng dịch năm 2006; Kafka bên bờ biển - Dương Tường dịch năm 2007; Phía nam biên giới, phía tây mặt trời - Cao Việt Dũng dịch năm 2007; Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận...

   15 p husc 20/04/2015 309 2

 • Vấn đề tôn giáo trong tác phẩm "Kẻ phản Kitô" của Nietzsche

  Vấn đề tôn giáo trong tác phẩm "Kẻ phản Kitô" của Nietzsche

  Phân tích những quan điểm tôn giáo của Nietzsche trong tác phẩm "Kẻ phản Kitô". Chỉ rõ những quan điểm tôn giáo tích cực của Nietzsche cần được kế thừa và những quan điểm cần phê phán. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu chỉ dừng lại ở tác phẩm "Kẻ phản Kitô". Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 –...

   8 p husc 14/05/2015 308 1

 • Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu

  Trình bày tổng quan về khai phá tri thức và khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp từ cơ sở dữ liệu, một số đánh giá các thuật toán, cài đặt thử nghiệm

   3 p husc 13/03/2015 306 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số