• Phong cách thơ Xuân Quỳnh

  Phong cách thơ Xuân Quỳnh

  Gồm 4 phần: 1. Tuyển chọn tác phẩm thơ và văn xuôi của Xuân Quỳnh; 2. Ảnh, bút tích; 3. Hồi ức kỷ niệm: những bài viết của bạn bè, đồng nghiệp, người thân dành cho nhà thơ Xuân Quỳnh; 4. Bản sắc và sáng tạo: những bài viết, bài phê bình, cảm nhận thơ Xuân Quỳnh nhìn từ nhiều phương diện, đặc biệt về nội dung tư tưởng, tình cảm và phong...

   4 p husc 26/10/2015 560 3

 • Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Tổng hợp một số dẫn xuất amid của acid salicylic

  Bằng phương pháp tổng hợp gián tiếp thông qua dẫn xuất clorua acid, đã tổng hợp được 3 dẫn xuất amid vòng thơm của acid salicylic: 5-sulfo-N-phenyl salicylamid; N-phenyl salicylamid; N-(4'-nitro phenyl) salicylamid. Các amid tổng hợp đã được tinh chế, đo nhiệt độ nóng chảy, triển khai sắc ký bản mỏng, ghi phổ IR, NMR, MS. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   4 p husc 29/10/2015 542 1

 • Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Đề tài đi sâu vào ba vấn đề: Nguyễn Du - Truyện Kiều và vấn đề ước lệ tượng trưng; Cách miêu tả nhân vật bằng bút pháp ước lệ tượng trưng; Bút pháp ước lệ tượng trưng trong cách miêu tả không gian và thời gian. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 09/04/2015 529 1

 • Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Nghệ thuật ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều của Nguyễn Du

  Thống kê phân loại những tư liệu là những câu thơ thể hiện bút pháp ước lệ tượng trưng trong truyện Kiều. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 02/12/2015 484 1

 • Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Nghiên cứu tách tinh dầu từ lá ổi

  Tinh dầu ổi (psidium guyjava) Thừa Thiên Huế được chiết bàng phwuong pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước có hàm lượng 0,62% (ổi Bom), 0,76% (ổi Xá lị). Bằng phương pháp GC-MS đã xác định được thành phần hóa học của tinh dầu ổi Bom gồm 62 cấu tử đa số là các sesquiterpen và dẫn xuất chứa oxy của chúng trong đó thành phần hóa học chính của tinh dầu...

   4 p husc 27/10/2015 466 4

 • Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi - nhìn từ góc độ thi pháp biểu hiện

  Gồm 3 chương: 1. Kinh thi và người phụ nữ; 2. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp cổ điển; 3. Hình tượng người phụ nữ trong kinh thi từ góc độ thi pháp hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 455 6

 • Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Những đặc trưng cơ bản của truyền hình

  Gồm 2 chương: 1. Những vấn đề chung về truyền hình; 2. Những đặc trưng cơ bản của truyền hình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 04/11/2015 454 2

 • Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Thực trạng tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy) ở Huế và các giải pháp phòng chống

  Nhận xét về thực trạng và kiến giải bước đầu nguyên nhân tệ nạn mại dâm, ma túy ở thành phố Huế; các giải pháp cho vấn đề tệ nạn xã hội ở Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 19/11/2015 411 1

 • Thực trạng vi phạm điều kiện đăng ký kết hôn trên địa bàn thành phố Huế

  Thực trạng vi phạm điều kiện đăng ký kết hôn trên địa bàn thành phố Huế

  Đề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật hôn nhân và gia đình trong vấn đề đăng ký kết hôn trên địa bàn thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 18/12/2015 353 1

 • Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Không gian và thời gian nghệ thuật trong thơ Đường

  Bao gồm: 1. Giới thiệu; 2. Không gian vũ trụ; 3. Thời gian tuần hoàn; 4. Kết luận. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   5 p husc 01/12/2015 351 2

 • Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Tìm hiểu luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường làng nghề, đánh giá sự thực thi luật và các chính sách bảo vệ môi trường tại một số làng nghề truyền thống ở Thành phố Huế. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   10 p husc 16/12/2015 328 1

 • Từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc"

  Từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc"

  Giới thiệu về tác giả và tác phẩm; thống kê từ Hán Việt trong tác phẩm "Cung oán ngâm khúc" (lập bảng thống kê theo thứ tự xuất hiện của từ Hán Việt); Hiệu quả sử dụng tù Hán Việt trong tác phẩm. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 26/10/2015 278 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số