• Góp phần tìm hiểu làng Đạo đầu xã Triệu Trung - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị

  Góp phần tìm hiểu làng Đạo đầu xã Triệu Trung - Huyện Triệu Phong - Tỉnh Quảng Trị

  Quá trình hình thành và phát triển của làng; các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của làng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 17/11/2015 250 1

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865-1914)

  Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865-1914)

  Tìm hiểu, hệ thống hóa chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865 - 1914); phân tích, đánh giá cơ sở, mục tiêu, biện pháp thực hiện và hệ quả của chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   15 p husc 01/12/2015 247 2

 • Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Bài học từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968

  Khái quát cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 và ý nghĩa của nó; bài học kinh nghiệm ; đánh giá và những suy nghĩ về sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   8 p husc 18/11/2015 238 1

 • Yếu tố hậu hiện đại trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

  Yếu tố hậu hiện đại trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

  Gồm 3 chương: 1. Cốt truyện cực hạn và nhân vật mờ hóa trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo; 2. Yếu tố phân mảnh trong ghệ sĩ hình thể của Don DeLillo; 3. Kiến trúc văn bản trong Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   11 p husc 03/12/2015 238 1

 • Kiểu con người dị hình, dị dạng trong truyện ngắn Nam Cao

  Kiểu con người dị hình, dị dạng trong truyện ngắn Nam Cao

  Nhân vật dị hình, dị dạng không phải mới xuất hiện trong văn xuôi Việt Nam, nó đã có từ truyền thống của thể loại truyền kỳ, gần đây hơn là các nhân vật dị biệt trong tác phẩm của Nam Cao. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   2 p husc 26/10/2015 237 3

 • Nghiên cứu tách chiết hoạt chất chữa kiết lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu tách chiết hoạt chất chữa kiết lỵ trong lá mơ lông

  Nghiên cứu về phương pháp chiết, tách alkaloid trong lá mơ tam thể ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 25/11/2015 234 3

 • Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học nghệ thuật - từ góc nhìn mỹ học tính dục

  Quá trình giải phóng thiên tính nữ trong văn học nghệ thuật - từ góc nhìn mỹ học tính dục

  Gồm 3 chương: 1. Tính dục - từ một phạm trù bản năng đến phạm trù thẩm mỹ; 2. Mỹ học tính dục nữ - từ cội nguồn văn hóa nguyên thủy đến thời hậu hiện đại; 3. Văn học nghệ thuật từ cảm hứng sáng tạo của mỹ học tính dục nữ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   7 p husc 03/12/2015 230 2

 • Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Nghiên cứu động học phổ của Laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp

  Khảo sát sự ảnh hưởng của thông số buồng cộng hưởng; nồng độ các chất màu có phổ trong vùng tử ngoại, nhìn thấy và hồng ngoại gần lên phổ laser tích phân trong phát xạ laser màu xung băng rộng có buồng cộng hưởng ngắn, độ phẩm chất thấp; nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của nồng độ chất màu lên phổ laser tích phân; Nghiên cứu...

   8 p husc 19/02/2016 224 2

 • Văn học một số tỉnh miền Trung sau năm 1975

  Văn học một số tỉnh miền Trung sau năm 1975

  Gồm 4 chương: 1. Một vùng đất, một vùng văn; 2. Thơ Bình Trị Thiên sau năm 1975; 3. Văn xuôi Bình Trị Thiên sau năm 1975; 4. Văn học của một thời kỳ mới. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 22/01/2016 216 1

 • Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2008)

  Châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga thời kỳ sau chiến tranh lạnh (1991-2008)

  Đề tài nhằm mục đích làm rõ chiến lược đối ngoại trong hai thập niên đầu sau chiến tranh lạnh của Nga và Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương và tác động của nó đối với khu vực nói chung và các quốc gia ở khu vực nói riêng. Đề tài rút ra những điểm giống và khác nhau mang tính đặc trưng trong chính sách đối ngoại của hai cường quốc này....

   13 p husc 01/12/2015 212 2

 • Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Hợp đồng vay tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 - 2005

  Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản của hợp đồng vay tài sản theo luật dân sự Việt Nam bao gồm: Phân tích những điểm tiến bộ, hợp lý; phân tích những hạn chế, đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện. Ngoài ra đề tài tài còn nghiên cứu thực tiễn áp dụng hợp đồng vay tài sản tại Tòa án nhân dân thành phố Huế từ năm 2003 đến năm...

   6 p husc 14/12/2015 209 1

 • Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Nghiên cứu các quá trình động học trong Laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia

  Tìm ra các quy luật biến đổi các tham số động học trong môi trường hoạt tính nhiều thành phần của laser khí CO2 có sử dụng chất phụ gia; tối ưu hóa các tham số phóng điện của laser khí CO2 để nâng cao hiệu suất bơm điện cho laser. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 19/02/2016 207 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số