• Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 3: Bụi trong khí quyển (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 3: Bụi trong khí quyển (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 3: Bụi trong khí quyển có nội dung trình bày về bụi trong khí quyển; trạng thái vật lý của bụi trong khí quyển; các quá trình vật lý của sự hình thành bụi; các quá trình hóa học của sự hình thành bụi; cấu tạo của bụi vô cơ và các bụi hữu cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p husc 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 2: Nguồn gốc và tác hại của các chất ô nhiễm không khí có nội dung trình bày về nguồn gốc các chất ô nhiễm không khí; tác hại của các chất ô nhiễm không khí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p husc 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 5 Độc chất trong môi trường không khí, cung cấp cho người học những kiến thức như: tổng quan về độc chất trong môi trường không khí; một số độc chất trong môi trường không khí; khí độc do hoạt động giao thông gây ra; các bệnh do độc chất trong không khí đối với động vật, thực vật và con người;...

   93 p husc 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  Bài giảng Độc học môi trường: Chương 4 Độc chất trong môi trường nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: toổng quan về chất độc trong môi trường nước; quá trình trầm tích, phân tán và bay hơi ra khỏi môi trường nước của chất độc; yếu tố ảnh hưởng đến độc tính;...

   100 p husc 30/05/2022 10 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 6 Chỉ số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Chỉ số thời gian; Chỉ số không gian; Hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p husc 28/02/2022 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 Công nghệ sinh học động vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nuôi cấy tế bào động vật; Hybridoma và các kháng thể đơn dòng; Nhân bản vô tính ở động vật có vú; Nuôi cấy tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p husc 29/03/2022 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 - TS. Võ Thị Xuyến

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 4 Công nghệ sinh học thực vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về Công nghệ sinh học thực vật; Nuôi cấy mô và cơ quan thực vật; Các kỹ thuật chuyển gen ở thực vật; Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p husc 29/03/2022 9 0

 • Bải giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bải giảng Môi trường và phát triển bền vững

  Bải giảng Môi trường và phát triển bền vững cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về môi trường; Phát triển bền vững; Môi trường và phát triển bền vững ở những vùng kinh tế - sinh thái cơ bản; Những khó khăn trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p husc 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 0: Giới thiệu môn học (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 0: Giới thiệu môn học (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 0: Giới thiệu môn học. Sau khi học xong bài này, bạn sẽ nắm được chương trình về hóa kỹ thuật môi trường và hóa học môi trường không khí. Bài giảng giới thiệu về 6 chương học sắp tới và cách đánh giá khi kết thúc môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p husc 30/05/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 4: Các chất ô nhiễm không khí vô cơ (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 4: Các chất ô nhiễm không khí vô cơ (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 4: Các chất ô nhiễm không khí vô cơ có nội dung trình bày về các khí ô nhiễm vô cơ; quá trình phát sinh và kiểm soát CO; quá trình phát sinh SO2 và các phản ứng với SO2 trong khí quyển; NOx trong khí quyển; một số chất khí vô cơ khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p husc 30/05/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 5: Các chất ô nhiễm không khí hữu cơ có nội dung trình bày về các hợp chất hữu cơ trong khí quyển; các hợp chất hữu cơ từ nguồn gốc tự nhiên; các hợp chất hydrocarbon; các hợp chất chứa oxi; các hợp chất hữu cơ chứa halogen, lưu huỳnh, Nito;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p husc 30/05/2022 9 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển (TS. Nguyễn Nhật Huy)

  Bài giảng Hóa học môi trường không khí - Chương 1: Khí quyển và hóa học khí quyển có nội dung trình bày giới thiệu về khí quyển và hóa học khí quyển; tầm quan trọng của khí quyển; tính chất vật lý của khí quyển; nghịch đảo nhiệt và ô nhiễm không khí; khí hậu toàn cầu và vi khí hậu; phản ứng trong khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p husc 30/05/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số