Bài giảng Lịch sử kiến trúc Việt Nam: Bài 3 - KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền

Bài giảng Lịch sử kiến trúc Việt Nam - Bài 3: Cấu trúc đô thị Việt Nam - Kiến trúc thành lũy trình bày lịch sử hình thành đô thị ở Việt Nam; đặc điểm, tính chất của đô thị Việt Nam, một số đô thị điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo.