MÔN HỌC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 3 ( HOÀNG DUY LÂN ) - CHƯƠNG 1

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức rất cơ bản về sự chịu lực của các bộ phận công trình, từ đó có thể đề xuất, so sánh, lựa chọn phương án kết cấu hợp lý cho công trình.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên nắm được nguyên lý làm việc của kết cấu; nắm được các nguyên lý cấu tạo kết cấu và có thể đưa ra các giải pháp kết cấu phù hợp phương án thiết kế kiến trúc .