Bài giảng Lịch sử kiến trúc Việt Nam: Bài 2 - KTS. Nguyễn Hữu Tâm Hiền

Bài giảng "Lịch sử kiến trúc Việt Nam - Bài 2: Sơ lược quá trình phát triển của kiến trúc Việt Nam" giới thiệu lịch sử Kiến trúc Việt Nam từ thời cổ đại, qua các giai đoạn tới thời kỳ Pháp thuộc. Mời các bạn cùng tham khảo.