• Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p husc 28/11/2021 25 0

 • Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2

  Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp xử lý quặng đất hiếm; Các phương pháp tách, phân chia làm sạch các nguyên tố đất hiếm; Ứng dụng của các nguyên tố đất hiếm trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống.

   49 p husc 28/12/2021 25 0

 • Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng Cơ sở tự nhiên xã hội

  Bài giảng cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản về sinh học: Khái quát về giới thực vật, động vật, về con người và sức khỏe, về vật chất và năng lượng, về Địa lý (Địa lý đại cương, châu lục và Việt Nam), về Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam (các sự kiện Lịch sử, nhân vật Lịch sử tiêu biểu, những bước...

   185 p husc 28/12/2021 25 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 4 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về đếm các phần tử; cơ sở của phép đếm; nguyên lý chuồng chim bồ câu; nguyên lí Dirichlet tổng quát; chỉnh hợp và tổ hợp; các hệ số nhị thức; chỉnh hợp và tổ hợp suy rộng; sinh các hoán vị và tổ hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   49 p husc 28/12/2021 24 0

 • Bài giảng Địa lý tự nhiên đại cương 3

  Bài giảng Địa lý tự nhiên đại cương 3

  Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề sau: Các khái niệm cơ bản về thổ nhưỡng quyển, sinh quyển và lớp vỏ cảnh quan Trái Đất. Các nhân tố hình thành, đặc tính của thổ nhưỡng quyển và sinh quyển. Cấu trúc thành phần và chức năng của sinh quyển. Các quy luật phân hóa và sự phân bố các kiểu thổ nhưỡng, các kiểu hệ sinh thái chính trên thế...

   114 p husc 28/12/2021 24 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp đo vẽ bản đồ địa hình; Nội dung bản đồ địa hình tỉ lệ lớn; Đo vẽ bản đồ bằng phương pháp toàn đạc. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p husc 28/11/2021 23 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Đo dài bằng thước; Đo dài bằng thước thép; Đo dài bằng chỉ lượng cự (thị cự);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p husc 28/11/2021 23 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 2 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về hàm; đồ thị của hàm; độ tăng của hàm; độ tăng của tổ hợp các hàm; thuật toán, độ phức tạp của thuật toán; khái niệm Big-Omega và Big-Theta; thuật toán tìm kiếm tuyến tính; thuật toán sắp xếp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   42 p husc 28/12/2021 23 0

 • Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 1

  Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 1

  Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về các nguyên tố đất hiếm; Vị trí, đặc điểm, cấu tạo, tính chất lý – hóa của các nguyên tố đất hiếm; Các hợp chất của các nguyên tố đất hiếm; Các khoáng vật và quặng chứa đất hiếm.

   47 p husc 28/12/2021 23 0

 • Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1

  Bài giảng Giải tích 1 có nội dung bao gồm các khái niệm nền tảng của toán học như: Giới hạn của hàm số; Hàm số liên tục; Phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến; Hàm số nhiều biến số; Ứng dụng phép tính vi phân vào hình học. Đây là phần kiến thức toán học cần thiết cho sinh các ngành: Kinh tế, Kỹ thuật,...của các trường Đại học.

   181 p husc 21/04/2022 23 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 3 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về phép quy nạp và đệ quy; quy nạp toán học; đệ quy; định nghĩa đệ quy của hàm; các tập hợp được định nghĩa đệ quy; các thuật toán đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 22 0

 • Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

  Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

  Bài giảng Địa lý tự nhiên Việt Nam 1 (phần đại cương) đƣợc biên soạn nhằm mục đích chính là giúp sinh viên ngành Địa lý có điều kiện và thuận tiện hơn trong việc học tập trên lớp cũng như ôn tập, rèn luyện để nắm kiến thức, kỹ năng cần thiết về các vấn đề có liên quan đến Địa lý tự nhiên Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng có thể là...

   104 p husc 28/12/2021 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số