• Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng

  Bài giảng Phát triển cộng đồng được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người học, đặc biệt là sinh viên ngành Khuyến nông những lý luận và khái niệm cơ bản về cộng đồng, các phương pháp tiếp cận trong phát triển cộng đồng và các kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức và nâng cao năng lực cho người dân trong các cộng đồng đặc biệt là...

   112 p husc 10/02/2022 15 0

 • Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

  Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

  Bài giảng Phương pháp đào tạo người lớn tuổi là một môn học rất cần thiết cho sinh viên một số ngành của Trường Đại học Lâm nghiệp vì môn học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng và phương pháp khi tiếp cận, đào tạo với cơ sở, người dân và cộng đồng, có thể hỗ trợ cộng đồng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật...

   108 p husc 10/02/2022 15 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 8 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về quan hệ; khái niệm quan hệ và các tính chất; quan hệ n-ngôi và những ứng dụng; các phép toán trên quan hệ n-ngôi; biểu diễn các quan hệ; bao đóng của các quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p husc 28/12/2021 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 7 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức về cây; các định nghĩa và tính chất; các ứng dụng của cây; cây tìm kiếm nhị phân; cây quyết định; cây khung; cây khung nhỏ nhất; các mã tiền tố; các phương pháp duyệt cây;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   74 p husc 28/12/2021 12 0

 • Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 - Nguyễn Hoàng Tuấn

  Bài giảng Thống kê mô tả: Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số tuyệt đối – số tương đối; Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung; Các đặc trưng mô tả phân bố; Các đặc trưng phản ảnh phân tán; Sử dụng máy tính Casio; Các phân vị xác suất tham số. Mời các bạn cùng...

   31 p husc 28/02/2022 12 0

 • Bài giảng GIS đại cương: Chương 3 - Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng GIS đại cương: Chương 3 - Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng GIS đại cương: Chương 3 Mô hình dữ liệu GIS (không gian), cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình thông tin- dữ liệu địa lý; Mô hình vector, raster; So sánh vector, raster; Chuyển đổi vector và raster. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p husc 28/02/2022 10 0

 • Bài giảng GIS đại cương: Chương 2 - Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng GIS đại cương: Chương 2 - Nguyễn Duy Liêm

  Bài giảng GIS đại cương: Chương 2 Hệ tọa độ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhu cầu nghiên cứu bề mặt địa hình; mô hình địa hình; hệ tọa độ Địa lý; hệ tọa độ chiếu; hệ tọa độ VN2000 của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p husc 28/02/2022 10 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 5: Biến ngẫu nhiên

  Mục tiêu của bài 4 là hiểu biến ngẫu nhiên là gì. Biết những khái niệm cơ bản liên quan. Biết và hiểu một số ứng dụng của biến ngẫu nhiên. Áp dụng được kiến thức về biến ngẫu nhiên vào giải quyết một số vấn đề đơn giản.

   29 p husc 28/02/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 4: Xác suất căn bản

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 4: Xác suất căn bản

  Mục tiêu của bài 4 là biết khái niệm phép thử và các loại biến cố. Hiểu và phân biệt các định nghĩa xác suất. Biết cách tính xác suất cơ bản. Áp dụng được các quy tắc tính xác suất, công thức xác suất điều kiện vào những bài toán xác suất cơ bản.

   55 p husc 28/02/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và các đại lượng thống kê mô tả

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng biểu đồ và các đại lượng thống kê mô tả

  Mục tiêu của bài 3 là biết một số biểu đồ cho dữ liệu định lượng, định lượng. Biết cách tính một số đại lượng thống kê mô tả. Biết cách vẽ biểu đồ tán xạ, tính hệ số tương quan. Hiểu được thông tin thu được từ biểu đồ và từ các đại lượng thống kê mô tả.

   75 p husc 28/02/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 2: Tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng

  Mục tiêu của bài 2 là hiểu được bảng tần số là gì? Biết cách lập bảng tần số một biến; Biết cách lập bảng tần số hai biến định tính; Hiểu được thông tin mang lại từ bảng tần số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p husc 28/02/2022 9 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Bài 1: Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên

  Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Bài 1 Tổng quan về thống kê và chọn mẫu ngẫu nhiên, với mục tiêu giúp các bạn hiểu được thống kê là gì, biết tầm quan trọng của thống kê trong KTXH, biết một số khái niệm cơ bản trong thống kê, biết một số cách lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p husc 28/02/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số