• Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Bài giảng Địa lý các châu lục 2

  Môn Địa lý các châu lục 2 ở trường Cao đẳng Sư phạm là một môn khoa học bắt buộc, với thời lượng là 3 tín chỉ (45 tiết), gồm 3 chương: Châu Nam Cực; Châu Đại Dương; Châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p husc 28/11/2021 10 0

 • Bài giảng Văn học Trung Quốc

  Bài giảng Văn học Trung Quốc

  Bài giảng Văn học Trung Quốc với mục tiêu giúp sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản sau đây: Diện mạo văn học Trung Quốc, một bộ phận rất quan trọng trong bộ môn văn học thế giới. Sinh viên nắm bắt cơ bản về văn học tiêu biểu của một nước phương Đông như: một nền văn học lâu đời, phong phú, đa dạng và nhiều tinh hoa.

   126 p husc 28/12/2021 10 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp đo cao hình học; Phương pháp đo cao lượng giác;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p husc 28/11/2021 9 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 2: Khái niệm về bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Bản đồ và mặt cắt địa hình; Tỷ lệ bản đồ; Biểu diễn địa vật trên bản đồ địa hình; Biểu diễn địa hình lên bản đồ địa hình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p husc 28/11/2021 9 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Dụng cụ và phương pháp đo dài cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm; Đo dài bằng thước; Đo dài bằng thước thép; Đo dài bằng chỉ lượng cự (thị cự);...Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p husc 28/11/2021 8 0

 • Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p husc 28/11/2021 8 0

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Hóa vô cơ

  Bài giảng Hóa học đại cương: Hóa vô cơ

  Bài giảng "Hóa học đại cương: Hóa vô cơ" với các nội dung cấu tạo nguyên tử - định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học; liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; nhiệt động học; động hóa học; đại cương về dung dịch; dung dịch các chất điện li; điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   157 p husc 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Công tác trắc địa cơ bản trong bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Cơ sở hình học và các tài liệu phục vụ bố trí công trình; Các giai đoạn bố trí công trình; Bố trí góc bằng và đoạn thẳng; Bố trí điểm bằng phương pháp tọa độ...

   13 p husc 28/11/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 5: Động học vật rắn cung cấp cho học viên những kiến thức về phương trình động học với gia tốc góc không đổi; mô-men quán tính, mô-men quay; mô-men động lượng, động năng quay; định luật bảo toàn mô-men động lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p husc 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm

  Bài giảng Vật lí đại cương - Chương 3: Động lực học chất điểm cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm lực, 3 định luật Newton, một số lực đặc biệt, phân tích lực và phương pháp giải các bài toán tĩnh học và động lực học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p husc 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền

  Bài giảng Toán rời rạc: Bài 1 - Vũ Thương Huyền cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về logic; sự tương đương các mệnh đề; vị từ và lượng từ; các phép suy diễn; chuẩn tắc hội, chuẩn tắc tuyển; các phương pháp chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   80 p husc 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2

  Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Hóa học các nguyên tố đất hiếm: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp xử lý quặng đất hiếm; Các phương pháp tách, phân chia làm sạch các nguyên tố đất hiếm; Ứng dụng của các nguyên tố đất hiếm trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống.

   49 p husc 28/12/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số