• Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng sâm (Codonopsis Javanica Blume)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng sâm (Codonopsis Javanica Blume)

  Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho nhân giống vô tính in vitro cây Đẳng sâm Việt Nam có tên khoa học (Codonopsis javanica Blume) với giống sâm leo, sâm dây, cây đùi gà thuộc Chi Codonopsis; họ Hoa Chuông (Canpanulaceae); Bộ Hoa chuông (Canpanulales). Việc nuôi cấy được thực hiện qua các bước: chuẩn bị mẫu vật; tạo điều kiện và môi trường nuôi cấy;...

   7 p husc 28/05/2015 497 6

 • Nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu nhiệt điện Ca1-x Lnx MnO3 có cấu trúc Perovskite

  Nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu nhiệt điện Ca1-x Lnx MnO3 có cấu trúc Perovskite

  Trình bày tổng quan về vật liệu có cấu trúc Perovskite và một số tính chất, hiệu ứng lý thú xuất hiện trong các Perovskite manganite khi pha tạp. trình bày các phương pháp thực nghiệm chế tạo mẫu và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu Ca1-x Lnx MnO3 nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   6 p husc 01/06/2015 124 6

 • Tính cấu trúc vùng của tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

  Tính cấu trúc vùng của tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

  Nghiên cứu một số vấn đề về tinh thể quang tử và phương pháp FDTD; Áp dụng phương pháp FDTD để tính cấu trúc vùng của tinh thể quang tử 2D. Viết các chương trình số để tính cấu trúc vùng của tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 03/06/2015 268 6

 • Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu tổng quan về những vấn đề liên quan khí hậu và hệ thống tiêu chí khí hậu phục vụ phát triển du lịch; Đặc điểm sinh khí hậu và hiện trạng hoạt động du lịch ở Thừa Thiên Huế; Thành lập bản đồ sinh khí hậu và đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   10 p husc 08/06/2015 178 6

 • Nghiên cứu tách chiết và định lượng hoạt chất polysaccharide và Triterpenoid trong nấm Linh chi Ganoderma Lucidum

  Nghiên cứu tách chiết và định lượng hoạt chất polysaccharide và Triterpenoid trong nấm Linh chi Ganoderma Lucidum

  Nghiên cứu, xác định độ ẩm của mẫu nấm linh chi (nguyên liệu); Khảo sát điều kiện chiết xuất hoạt chất PS.; Xây dựng quy trình định lượng polysaccharide; Xây dựng quy trình định lượng triterpenoid; Áp dụng để định lượng hoạt chất polysaccharide và triterpeniod trong một số nấm Linh chi. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   13 p husc 17/06/2015 1585 6

 • Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Nitrat và Nitrit trong sản phẩm sữa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV - Vis

  Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Nitrat và Nitrit trong sản phẩm sữa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV - Vis

  Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hàm lượng Nitrat và Nitrit trong sản phẩm sữa bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV - VIS trên cơ sở phản ứng giữa nitrit với hỗn hợp thuốc thử axit sunfanilic (SA) và N-(1-naphthy)-ethylenediamine (NED) để tạo ra hợp chất diazo màu tím hồng, mật độ quang A cực đại của dung dịch này ở bước sóng thích hợp....

   6 p husc 09/10/2015 158 6

 • Nghiên cứu biến động thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp quản lý

  Nghiên cứu biến động thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp quản lý

  Đánh giá hiện trạng sự biến động về diện tích thực vật ngập mặn ở đầm Lập An; Đánh giá tác ddoongj của các yếu tố kinh tế - xã hội chủ yếu đến thực vật ngập mặn ở Đầm Lập An từ 1975 đến 201; Đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng định hướng và phát triển tài nguyên rừng ngập mặn đầm Lập An. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   4 p husc 19/10/2015 152 6

 • Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh Zn2-xCoxSiO4 trên nền Zn2SiO4

  Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh Zn2-xCoxSiO4 trên nền Zn2SiO4

  Tổng hợp chất màu xanh Zn2-xCoxSiO4 dùng trong công nghiệp gốm sứ, sản phẩm bền màu ở nhiệt độ cao. Các điều kiện thích hợp để tổng hợp chất nền Zn2-SiO4 theo phương pháp gốm truyền thống. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   6 p husc 17/06/2016 216 6

 • Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn và hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.)

  Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn và hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.)

  Xác định điều kiện chiết và thu được dịch chiết An xoa bằng dung môi khác nhau (methanol, n-hexane, chloroform, ethyl acetate, nước). Xác định hàm lượng flavonoid tổng số theo quy trình B.C. Tali. Định tính một số nhóm chất tự nhiên từ dịch chiết cây An xoa bằng các phản ứng hóa học đặc trưng. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của...

   12 p husc 29/03/2018 167 6

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Khái quát về Đà Nẵng trước thời Pháp thuộc; Tìm hiểu vấn đề thực dân Pháp tổ chức bộ máy chính quyền, quy hoạch và kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và nghiên cứu phong trào đấu tranh cách mạng ở Đà Nẵng từ năm 1888 đến 1945.

   6 p husc 10/02/2015 388 5

 • Biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình (1986 - 2010)

  Biến đổi kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa ở thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình (1986 - 2010)

  Nghiên cứu quá trình đô thị ở thị trấn ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình và một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề đô thị hóa; Nêu những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn ba Đồn trong xu hướng đô thị hóa hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543....

   3 p husc 27/03/2015 112 5

 • Xây dựng hệ hỗ trợ du lịch tại Tỉnh Phú Yên

  Xây dựng hệ hỗ trợ du lịch tại Tỉnh Phú Yên

  Giới thiệu khai phá dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định. Mô hình hỗ trợ ra quyết định đối với bài toán du lịch. Thiết kế hệ hỗ trợ du lịch tại tỉnh Phú Yên. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   7 p husc 01/04/2015 94 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số