• Nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ tự nhiên phục vụ xác lập mô hình kinh tế sinh thái ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Tìm hiểu cơ sở lý luận về việc phân hóa tự nhiên của lãnh thổ và sự hình thành các tiểu vùng sinh thái cảnh quan. Nghiên cứu và làm rõ các quy luật phân hóa lãnh thổ với sự hình thành các tiểu vùng địa lý tự nhiên. Xác lập mô hình kinh tế sinh thái đặc trưng của tiểu vùng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   11 p husc 15/09/2015 121 8

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Quan hệ thương mại Đàng Trong với Trung Quốc và Nhật Bản

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Quan hệ thương mại Đàng Trong với Trung Quốc và Nhật Bản

  Nghiên cứu vấn đề thương mại của Đàng Trong với Trung Quốc, Nhật Bản. Lý giải vai trò, vị trí của Trung Quốc, Nhật Bản nói chung và thương nhân Nhật Bản và Hoa thương nói riêng với ngoại thương Việt nam cũng như sự phát triển hàng hóa, sự thịnh đạt của các đô thị cổ Việt Nam thế kỷ thứ XVI - XVII.

   11 p husc 10/02/2015 249 7

 • Quan hệ Nga - Nhật (2000 - 2008)

  Quan hệ Nga - Nhật (2000 - 2008)

  Nghiên cứu toàn diện mối quan hệ Nga - Nhật trên hai lĩnh vực an ninh - chính trị và kinh tế - thương mại. Phân tích và lý giải những thành tựu cũng như những hạn chế trong mối quan hệ song phương giữa hai nước Nga - Nhật giai đoạn 2000 - 2008. Dự báo triển vọng của mối quan hệ này trong tương lai. Ghi chú: Tài liệu toàn văn...

   10 p husc 19/03/2015 110 7

 • Từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)

  Từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt)

  Hệ thống phân loại, miêu tả cấu tạo và ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh; So sánh các bình diện để giải quyết được nét tương đồng và những dị biệt về (cấu tạo ngữ nghĩa, ngữ pháp...); Nghiên cứu đặc trưng văn hóa qua hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Anh - tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   11 p husc 31/03/2015 4253 7

 • Mối quan hệ giữa đức tin và lý tình trong triết học Tây Âu trung cổ

  Mối quan hệ giữa đức tin và lý tình trong triết học Tây Âu trung cổ

  Tìm hiểu sự hình thành và phát triển của tiết học Tây âu thời trung cổ. Nghiên cứu mối quan hệ giữa đức tin và lý tính trong triết học Tây Âu trung cổ. Nêu lên ý nghĩa và thực tiễn từ việc nghiên cứu vấn đề đức tin - đời sống tinh thần và lý tính của con người thời Trung cổ. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email:...

   9 p husc 13/04/2015 466 7

 • Thi pháp tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh

  Thi pháp tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn của Nguyễn Xuân Khánh

  Nghiên cứu, tìm hiểu tiểu thuyết "Mẫu thượng ngàn" dưới góc độ của thi pháp học nhằm giải mã văn bản ngôn từ để tìm ra ý nghĩa hàm ẩn ở bên trong và đằng sau những cấu trúc nghệ thuật bằng ngôn ngữ. Tác giả tập trung nghiên cứu những bình diện thi pháp nổi trội trong tác phẩm để thấy được nét riêng biệt, độc đáo và những đóng góp...

   9 p husc 21/04/2015 160 7

 • Mối quan hệ giữa triết học duy vật và khoa học tự nhiên

  Mối quan hệ giữa triết học duy vật và khoa học tự nhiên

  Dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quan hệ, tác động qua lại giữa triết học và khoa học tự nhiên để xem xét, nghiên cứu một số vấn đề trong mối quan hệ triết học duy vật - khoa học tự nhiên - làm rõ tính tất yếu của mối quan hệ, các đặc điểm của mối quan hệ. Làm rõ những đòi hỏi mà Lênin nêu lên đối với mối quan hệ...

   9 p husc 04/05/2015 3167 7

 • Khu hệ cá và đặc điểm sinh học của mười loài cá

  Khu hệ cá và đặc điểm sinh học của mười loài cá

  Nghiên cứu thành phần các loài cá và đánh giá mối quan hệ về nguồn gốc, cũng như cấu tạo của khu hệ cá ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế; đánh giá các đặc điểm sinh học của 10 loài cá kinh tế ở hệ đầm phá Thừa Thiên Huế; xác định vai trò cuả cá trong việc hình thành nguồn lợi thủy sản ở hệ sinh thái này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   4 p husc 05/05/2015 102 7

 • Đánh giá hiện trạng thảm thực vật ở vùng cát huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Đánh giá hiện trạng thảm thực vật ở vùng cát huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thảm thực vật vùng cát, giá trị tài nguyên của nó; Đề xuất các biện pháp bảo tồn và mở rộng diện tích, phủ xanh và phát triển bền vững vùng cát ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   6 p husc 14/05/2015 96 7

 • Nghiên cứu chuyển gen LTB vào cây cà chua (Lycopersicon esculentum) thông qua Agrobacterium Tumefaciens

  Nghiên cứu chuyển gen LTB vào cây cà chua (Lycopersicon esculentum) thông qua Agrobacterium Tumefaciens

  Nghiên cứu công nghệ chuyển gen ở thực vật và kỹ thuật chuyển gen thông qua Agrobacterium Tumefaciens; Nuôi cấy mô cây cà chua, biến nạp gen LTB thông qua Agrobacterium Tumefaciens, phân tích PCR, Phân tích bằng phương pháp Western blot... và nhân giống in vitro; Phân tích cây cà chua chuyển gen. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com...

   5 p husc 20/05/2015 136 7

 • Nghiên cứu nhân giống in vitro cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack)

  Nghiên cứu nhân giống in vitro cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack)

  Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho nhân giống vô tính in vitro cây Bách bệnh thông qua việc nghiên cứu nhằm xác định: Phương pháp khử trùng mẫu vật; ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng lên khả năng tạo chồi; ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng lên khả năng nhân chồi; ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng lên khả...

   6 p husc 28/05/2015 266 7

 • Phân lập và tuyển chọn một số chủng tảo silic phù du có hàm lượng lipid cao ở biển Thuận An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Phân lập và tuyển chọn một số chủng tảo silic phù du có hàm lượng lipid cao ở biển Thuận An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Phân lập và tuyển chọn được một số chủng tảo silic phù du có hàm lượng lipid cao ở biển Thuận An, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định hàm lượng lipid của các chủng vi tảo silic phân lập được, từ đó tuyển chọn những chủng có hàm lượng lipid cao và thăm dò ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến sinh trưởng của một số chủng...

   8 p husc 28/05/2015 113 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số