• Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Mục tiêu: + Trình bày các định lý sử dụng đạo hàm để nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số như đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu... + Giới thiệu cách sử dụng công cụ đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số thường gặp

   102 p husc 08/02/2012 166 3

 • NHỮNG BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG COSI

  NHỮNG BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG COSI

  TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN TOÁN

   25 p husc 09/02/2012 164 3

 • Bài tập khối đa diện

  Bài tập khối đa diện

  Chứng minh hai đường thằng song song: có thể sử dụng 1 trong các cách sau: + Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng ( như tích chất đường trung bình, định lý talet đảo,...) + Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ 3 + Áp dụng các định lý về giao tuyến song...

   15 p husc 08/02/2012 162 2

 • BÀI TẬP TOÁN A1

  BÀI TẬP TOÁN A1

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé. Tài liệu giảng dạy về toán do GIÁO VIÊN: NGUYỄN QUỐC TIẾN biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên...

   53 p husc 01/10/2013 159 2

 • Bài tập đại số tổ hợp

  Bài tập đại số tổ hợp

  VD: có 4 con đường nối liền điềm A và điểm B, có 3 con đường nối liền điểm B và điểm C. Ta muốn đi từ A đến C qua B, rồi từ C trở về A cũng đi qua B. Hỏi có bao nhiêu cách chọn lộ trình đi và nếu ta không muốn dùng đường đi làm đường về trên của hai chặng AB và BC

   11 p husc 08/02/2012 156 2

 • Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  § 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng A. Tóm tắt giáo khoa . 1. Vectơ n khác 0 vuông góc đường thẳng ∆ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của ∆ . •Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y – y0) •Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng : ax + by + c = 0 trong đó n = (a ; b) là một VTPT . n •∆...

   101 p husc 08/02/2012 150 3

 • Quan hệ vuông góc

  Quan hệ vuông góc

  I) Hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: 1) Tích vô hướng của hai véc-tơ: a.b = a . b . cos ( a, b ) 2) Ứng dụng của tích vô hướng: Xác định góc giữa hai vectơ: cos( a, b ) = a.b a .b 3) Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc nhau: * Cách 1: áp dụng định nghĩa: 0 a ⊥ b ⇔ (a, b) = 90 . * Cách 2: a ⊥ b ⇔ u.v = 0 ( u, v là các véc-tơ chỉ phương của a và b) * *...

   20 p husc 08/02/2012 150 2

 • Bất đẳng thức tích phân

  Bất đẳng thức tích phân

  Bất đẳng thức tích phân

   33 p husc 09/02/2012 141 3

 • Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A

  Tuyển chọn 100 bài phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10-NTP-Hoa Lư A

  Tài liệu là tuyển tập 100 bài tập toán về phương trình, hệ pt hay & khó lớp 10 dùng để tham khảo.

   14 p husc 09/02/2012 136 2

 • Hệ phương trình

  Hệ phương trình

  I.Các hệ phương trình cơ bản A. Hệ phương trình đối xứng :   f ( x, y ) = 0 Dạng  mà ở đó vai trò của x, y như nhau.  g ( x, y ) = 0   f ( x, y ) = f ( y , x ). Tức là   g ( x, y ) = g ( y , x). Cách giải: • Thông thường người ta đặt ẩn phụ: S = x + y hay S = x − y P = xy  f ( S, P) = 0  sau đó tìm được S , P và tìm được các nghiệm ( x, y )...

   11 p husc 09/02/2012 129 2

 • Phương trình đại số

  Phương trình đại số

  Phương trình đại số có lời giải

   30 p husc 09/02/2012 127 2

 • Tuyển tập đề thi Olympic 30/4

  Tuyển tập đề thi Olympic 30/4

  Tài liệu tham khảo về tuyển tập bộ đề thi môn toán 10 của kỳ thi Olympic 30/4 qua các năm.

   111 p husc 09/02/2012 127 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số