• Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

  Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

  Tài liệu học tập môn Toán

   35 p husc 09/02/2012 60 3

 • PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1

  PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN Phần 1

  Dạy học trong bối cảnh mới Vấn đề tri thức (trong đó có tri thức toán học) cũng lâu đời như chính con người vậy. Thời đại nào cũng thế, và ở đâu cũng vậy, con người không thể sống được nếu không có tri thức. Đúng như Francis Bacon nói, tri thức là sức mạnh, là quyền lực của con người. Ngày nay, vấn đề tri thức được đặt lại hoàn toàn...

   20 p husc 01/10/2013 116 3

 • Đẳng thức lượng giác

  Đẳng thức lượng giác

  Trong toán học, các đẳng thức lượng giác là các phương trình chứa các hàm lượng giác, đúng với một dải lớn các giá trị của biến số. Các đẳng thức này hữu ích cho việc rút gọn các biểu thức chứa hàm lượng giác. Ví dụ trong việc tính tích phân với các hàm không phải là lượng giác: có thể thay chúng bằng các hàm lượng giác và dùng các...

   14 p husc 09/02/2012 113 3

 • Cực trị đại số

  Cực trị đại số

  A. Một số vấn đề về bất đẳng thức đại số: Bất đẳng thức là một trong những vấn đề lí thú nhất trong giải tóan phổ thông. Trong mục này chúng ta sẽ ôn lại một số bất đẳng thức cổ điển và tiếp cận một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức. Do khối lượng kiến thức là tương đối lớn nên một số khái niệm,tính chất cơ bản...

   23 p husc 09/02/2012 105 3

 • NHỮNG BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG COSI

  NHỮNG BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC CƠ BẢN TRONG COSI

  TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN TOÁN

   25 p husc 09/02/2012 165 3

 • Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  § 1. Phương trình tổng quát của đường thẳng A. Tóm tắt giáo khoa . 1. Vectơ n khác 0 vuông góc đường thẳng ∆ gọi là vectơ pháp tuyến (VTPT) của ∆ . •Phương trình của đường thẳng qua M0( x0 ; y0 ) và có VTPT n = (a ; b) là : a(x – x0) + b(y – y0) •Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng : ax + by + c = 0 trong đó n = (a ; b) là một VTPT . n •∆...

   101 p husc 08/02/2012 150 3

 • Phương pháp giải toán Tích Phân

  Phương pháp giải toán Tích Phân

  Nhắc lại Giới hạn – Đạo hàm – Vi phân

   152 p husc 08/02/2012 126 3

 • Bất đẳng thức tích phân

  Bất đẳng thức tích phân

  Bất đẳng thức tích phân

   33 p husc 09/02/2012 141 3

 • Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

  Mục tiêu: + Trình bày các định lý sử dụng đạo hàm để nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số như đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu... + Giới thiệu cách sử dụng công cụ đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một hàm số thường gặp

   102 p husc 08/02/2012 166 3

 • Bài tập khối đa diện

  Bài tập khối đa diện

  Chứng minh hai đường thằng song song: có thể sử dụng 1 trong các cách sau: + Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng ( như tích chất đường trung bình, định lý talet đảo,...) + Chứng minh 2 đường thẳng đó cùng song song với đường thẳng thứ 3 + Áp dụng các định lý về giao tuyến song...

   15 p husc 08/02/2012 162 2

 • Phương trình nghiệm nguyên

  Phương trình nghiệm nguyên

  Phương trình nghiệm nguyên bài giảng và bài tập

   10 p husc 09/02/2012 63 2

 • Phương trình đại số

  Phương trình đại số

  Phương trình đại số có lời giải

   30 p husc 09/02/2012 127 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số