• Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2

  Giáo trình Hóa học phân tích định lượng: Phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử; phương pháp chuẩn độ kết tủa (trường hợp chuẩn độ đối xứng, chuẩn độ hỗn hợp, các phương pháp xác định điểm cuối).

   43 p husc 31/01/2019 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Những khái niệm và định luật cơ sở, khái niệm về nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo cơ học lượng tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học,...

   59 p husc 30/01/2019 43 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Những khái niệm cơ bản về liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, liên kết ion, liên kết kim loại, liên kết giữa các phân tử,...

   89 p husc 30/01/2019 42 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cần thiết, nguyên lý I và hiệu ứng nhiệt, thế đẳng áp và chiều xảy ra của các quá trình hóa học,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p husc 30/01/2019 44 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 4 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung về động hóa học, tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,...

   45 p husc 30/01/2019 52 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 5 trình bày về "Dung dịch". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm dung dịch, dung dịch chất tan không điện ly, dung dịch điện ly,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   39 p husc 30/01/2019 48 0

 • Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Điện hóa học", cụ thể như: Phản ứng oxi hóa khử, chiều phản ứng oxi hóa khử, pin điện hóa (nguyên tố Galvanic), sự điện phân,...

   15 p husc 30/01/2019 35 0

 • Bài giảng Hóa phân tích: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa phân tích: Bài 7 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa phân tích: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về phức chất, định lượng bằng phương pháp Complexon, các phản ứng chuẩn độ thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p husc 30/01/2019 37 0

 • Bài giảng Hóa phân tích: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa phân tích: Bài 8 - ThS. Nguyễn Văn Hòa

  Nội dung bài 8 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phương pháp oxi hóa khử", cụ thể như: Phản ứng oxi hóa khử, định lượng bằng phương pháp oxi hóa – khử, các phản ứng chuẩn độ thông dụng, phương pháp định lượng Permanganat, phương pháp định lượng bằng Iod, phương pháp định lượng đicromat,....

   14 p husc 30/01/2019 42 0

 • Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng làm vật liệu điện cực

  Khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu spinel Li4Mn5O12 tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt ứng dụng làm vật liệu điện cực

  Bài báo trình bày kết quả tổng hợp vật liệu điện cực cấu trúc spinel Li4 Mn5 O12 (LMO) bằng phương pháp thủy nhiệt. Điều kiện tổng hợp tối ưu để đạt được vật liệu có cấu trúc đơn pha, không lẫn tạp chất được khảo sát thông qua sự thay đổi các yếu tố như: Nhiệt độ thủy nhiệt, thời gian, tỷ lệ tác chất, nhiệt độ nung mẫu, thời...

   6 p husc 30/01/2019 32 0

 • Khảo sát hàm lượng các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong máu của một số loại cá tại khu vực Hà Nội

  Khảo sát hàm lượng các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong máu của một số loại cá tại khu vực Hà Nội

  Các hợp chất peflo hóa (PFCs) có tính chống thấm, chống cháy, được sử dụng phổ biến trong sản xuất các sản phẩm tiêu dùng có tính kháng bẩn, dầu mỡ và chữa cháy. Đây là những hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), trong đó axit peflooctansunphonic (PFOS) và các muối của nó đã được đưa vào Công ước Stockholm từ năm 2009.

   5 p husc 30/01/2019 44 0

 • Tổng hợp xúc tác PtMe/rGO (Me=Ni, Co, Al, Al-Si) có hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa etanol

  Tổng hợp xúc tác PtMe/rGO (Me=Ni, Co, Al, Al-Si) có hoạt tính điện hóa cao trong phản ứng oxy hóa etanol

  Bài báo giới thiệu các loại xúc tác trên cơ sở Pt mang trên graphen oxit đã khử (rGO) được tổng hợp và đặc trưng bởi các phương pháp hóa lý TEM, Raman và EDX. Các xúc tác đều cho thấy, pha hoạt tính là các hạt tiểu phân kích thước đồng đều (khoảng 2÷20 nm), phân tán trên chất mang graphen.

   5 p husc 30/01/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số