Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn

Nghiên cứu hiện tại cho thấy tiềm năng rất cao của quặng In-kẽm chì của mỏ Don Don. Chúng có hàm lượng indi tương đối cao trong quặng cho ăn (70,6-81,5 g / T), cao nhất ở nồng độ Zn (522-698 g / T) và trong Pb cô đặc (23,2-56,2 g / T). Indium tập trung chủ yếu ở sphalerit giàu Fe (trung bình 1108,7 g / T). Tuy nhiên, Galenite không đáng kể Trong tàu sân bay, tuy nhiên, chúng có hàm lượng In tương đối cao trong chì.