Giáo trình tin học địa chất hướng dẫn sử dụng Mapinfo

Trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của tin học, và sự ứng dụng rộng rãi

Tcủa công nghệ GIS (Geographic Information System) trong quản lý, sản xuất

cũng như trong các nghành khác nhau đặc biệt là các nghành khoa học trái đất cho phép

con người mô phỏng hình dáng bề mặt trái đất, quản lý tài nguyên thiên nhiên... cùng

với các phép toán, các công cụ để phân tích, truy xuất, tìm kiếm dữ liệu một cách

nhanh chóng hiệu quả, công cụ ngày càng khẳng định vị trí vững chắc của nó trong thế

giới tin học.