Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 1

Để giúp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng là chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu gồm các module được xếp theo các nhóm tương ứng với các chủ đề trong nội dung bồi dưỡng 3. Cuốn sách "Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên" gồm có 4 module. Phần 1 của ebook sau đây sẽ trình bày 2 module với nội dung về nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở trong xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.