Ebook GPS - Hệ thống định vị toàn cầu: Phần 1

Phần 1 cuốn "GPS - Hệ thống định vị toàn cầu" do NXB Đại học Quốc gia TP. HCM ấn hàng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định vị không gian, hệ thống định vị toàn cầu, sai số đo GPS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.