Chương 4b ĐỨT GÃY CHỜM NGHỊCH

Năm 1826 tại Dresden (Đông Đức) lần đầu tiên đã phát hiện các đá granit Caledoni nghịch chờm lên trên các đá tuổi Jura, đây là đứt gẫy chờm nghịch điển hình đầu tiên được phát hiện.
Từ năm 1807 đến 1872 Arnold Escher đã phát hiện cấu tạo uốn nếp hai tầng nhưng chưa nhận được sự quan tâm rộng rãi
Năm 1878, Albert Heim (học trò của Arnold Escher) cho rằng sự hình của các cấu tạo này liên quan chặt chẽ tới tác dụng tạo núi