Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao

Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Dụng cụ và phương pháp đo chênh cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp đo cao hình học; Phương pháp đo cao lượng giác;...Mời các bạn cùng tham khảo!